Finland har stängt – konsten bidar sin tid

Förhoppningen är att en exceptionell situation ger upphov till något nytt och oväntat.

Väderprognos för framtiden på Kiasma är en av de utställningar som nu är stängd för allmänheten. På bilden syns Ingela Ihrmans En underbar sjögräsdag (2018–19). Foto: Finlands Nationalgalleri / Pinje Mykkänen.

När Finlands regering sedan den 12 mars i allt högre takt tagit beslut om skarpa åtgärder för att hindra spridningen av corona-viruset har ramaskrin hörts genom hela kulturvärlden. Undantagsförhållanden gäller fram till den 13 maj, vilket innebär att resor till och från landet begränsas, läroinrättningar och offentliga institutioner är stängda, och alla folksamlingar på över 10 personer förbjuds.

Inställda evenemang och stängda kulturinstitutioner har lett till avbokade uppdrag, nedlagda utställningar och uppbrutna samarbeten som ger fatala ekonomiska konsekvenser både för institutionella strukturer och för egenanställda och frilansande konstnärer. Frame Finland har i en snabbt genomförd enkät kunnat summera att enbart enskilda bildkonstnärers ekonomiska bortfall under tre månaders tid beräknas uppgå till över 17 miljoner euro.

Mindre snabba insatser för att kompensera ekonomiska bortfall har gjorts av både Undervisnings- och kulturministeriet och de privata fonderna. Det statliga verket Centret för Konstfrämjande administrerar en särskild ansökningsomgång av de sammanslagna offentliga och privata medlen, 1,5 miljoner euro, för arbetsbidrag till enskilda konstnärer och grupper. Svenska Kulturfonden delar därtill tillsammans med Konstsamfundet ut en summa på 400 000 euro under rubriken «Kultur under tiden» riktat till både enskilda konstnärer och arbetsgrupper.

Den för samtidskonstfältet centrala stiftelsen Kone har utlyst tremånadersstipendier för «hemmaresidens» för kulturskapare som mer eller mindre frivilligt tillbringar den närmaste tiden inom fyra väggar. I sin utlysning betonar Kone-stiftelsen att dessa okonventionella omständigheter kräver en omställning på många nivåer som samtidigt implicerar möjligheterna till något nytt. 

Evenemangsproduktionen må ha avstannat i formen av fysisk samvaro, men utvecklas i ökande takt på nätet. Virtuella visningar av musei-utställningar, streamade konstnärssamtal på gallerier och festtillställningar på plattformen ZOOM blandas med rekommendationer av marginella zine-böcker och visningar av kortfilmsfestivaler.

Det på beredskapslagen vilande undantagsförhållandet för hela samhället gäller alltså över påskhelgerna. Enligt det senaste regeringsbeslutet, den 30 mars, kommer huvudstadsregionen och landskapet Nyland att geografiskt stängas av även mot resten av landet fram till den 19 april och restaurangbranschen stänger alla utspisningslokaler fram till sista maj.

Leserinnlegg