En färdigförpackad gest inlemmad i konstinstitutionens logik

Jag har inte blivit så uttråkad av en konstutställning sedan jag såg den franske konstnären Arman på Centre Georges Pompidou på mitten av 1980-talet.

Ida Ekblad, Digging. Treasure., 2010. Foto: Bonniers Konsthall.

Jag har inte blivit så uttråkad av ett konstutställning sedan jag såg den franske konstnären Arman på Centre Georges Pompidou på mitten av 1980-talet. Redan då framstod gesten att göra snygga kompositioner av skräp eller vardagens «debris» som en väl konserverad handling. Nyrealisternas appropriering av verkligheten, deras poetiska recycling av tidens urbana verklighet, blev i Armans fall snabbt en museal gest.

Det är också så Bonniers Konsthalls utställning med den uppmärksammade norska konstnären Ida Ekblad känns. Till skillnad från mycket annan konst som aspirerar till någon form av estetisk eller kritisk utmaning framstår den här utställningen som rakt igenom kommersiell och museal från första början. En färdigförpackad gest inlemmad i konstinstitutionens logik, som ett slags schablon över ett typiskt modernistiskt konstverk. Som när de ryska konstnärerna Komar och Melamid gjorde enkäter om hur riktig konst skulle se ut och sedan realiserade konstverken (fast i deras fall gick resultatet som bekant åt det socialrealistiska hållet!). Jag önskar att jag hade kunna gilla detta – det är på något sätt ett konststycke i sig att få fram en så nollställd konst.

Ida Ekblad, Sonic Violence, 2010. Foto: Bonniers Konsthall.

Ida Ekblad samlar föremål på de platser, de städer, hon arbetar i för tillfället. Från gatan eller soptippen. På utställningen här har de blivit skulpturer av järnskrot och tyg, eller reliefer med material som koppartrådar eller korrugerad plåt nedsänkta i cement. Här finns också dikter, glasmåleri i expressionistisk anda, liksom en video gjord i samarbete med sångaren Nils Bech. En blandning av föremål och begrepp, med titlar som refererar till musik, samtid, skönhetsindustri eller konsthistoria. Detta lyfts också ofta fram i beskrivningarna av hennes konst, som i utställningsfoldern här: Hon «förenar frisläppta och spontana målerigester – i konstnärsgruppen Cobras anda – med en graffitikultur som hemtamt rör sig bland populärkulturen och gatukulturens myllrande flora av uttryck.»

Det må vara sant, men det är inte direkt rocket science. Att en konstnär arbetar i många olika medier och konstarter eller gör konst av skräp eller material från stadens «bortglömda platser» är ju ungefär lika dramatiskt som gå till Konsum och köpa frukostflingor. Frågan är förstås hur hon gör detta. Och det är här det intressanta uppkommer: att det känns så friktionslöst och tomt på mening. Konstnären kan nu inte rå för att curatorn hänfaller till urvattnade uttryck som «gatukulturens myllrande flora», ett slags finkonst-exotisering av det som händer «där ute», men det skapar en lite tafatt stämning kring utställningen. Att använda gaturummets material bar möjligen på en politisk eller social potential för ett par decennier sedan, när valet av «låga» eller vardagliga material i konsten kunde vara en värdehandling. Men den diskussionen är helt enkelt inte där längre, om man inte har bott på en öde ö sedan 1950-talet.

Nej jag tror att det handlar om en helt annan gest. Ett bejakande av energi och lätthet, att få nörda in i en omsorg hur ett tyg draperas över en bit järnskrot. Att se och känna hur föremål, former och färger låter, vibrerar, luktar, skapar känslor. Jag gillar tanken på detta, och jag kan se en energi i hennes video, där också Nils Bechs sång och ljuden från de olika föremålen som släpas i golvet utgör en vacker del. Men i stort ger det väldigt lite genljud i verken. De är helt enkelt lite långtråkiga, jag hittar ingen nerv.

Den «spontanitet» som många talar om i koppling till Ida Ekblads verk är intressant att titta närmare på. Jag tror man närmar sig något av pudelns kärna här. Det är tveklöst så att många konstnärer i dag känner ett behov att återuppväcka många av de begrepp och gester som legat i giftskåp under det sena 1900-talets mer konceptuella årtionden för att de förstärkte en stereotypt romantisk konstnärsroll. Här blir också syftningen till Cobra-gruppen intressant, där det spontana och utlevande, som hos många efterkrigskonstnärer, blev ett sätt att protestera mot den moderna rationalitetens destruktiva effekter.

I dag skulle betoningen av det spontana kunna betyda en vilja att närma sig världen på ett mindre förutsägbart och mindre instrumentellt sätt. Gott så. (Ett liknande exempel på detta är ju hur konstnärer sedan 1960-talet och framåt – inte minst i en performancetradition – arbetat för att erkänna en mer kroppsligt baserad syn på kunskap.) Därför är det så lustigt att Ida Ekblads verk så strikt skriver in sig i en modernistisk eller popkonstnärlig formtradition. Men det är ett bekant faktum, att när vi «bara» gör det vi känner för eller arbetar «helt fritt» tenderar att repetera de mönster och förväntningar som vi är tillvanda, om det så gäller konsthistorien och konstmarknaden eller livet i stort.

Jag vet faktiskt inte om detta stämmer på Ida Ekblad. En del skribenter har tvärtom föreslagit att det hon gör är en parodi. Men varför skulle man parodiera den här sortens uttryck i dag? Det känns för sökt, och måste avfärdas som en tanke byggd på alltför enkla motsättningar. Det enda jag med säkerhet kan säga om hennes verk är att de är väldigt välgjorda. Men som en vän en gång sa i en diskussion om kvalitetsbegreppet: Well done is a quality I apply to meat.

Ida Ekblad, Digging.Treasure., 2010. Foto: Bonniers Konsthall.

Comments (10)