Direktørstilling for KORO lyses ut på ny

På tross av at nåværende direktør Gro Kraft var blant søkerne har Kulturdepartementet utlyst lederstillingen i KORO på nytt.

Gro Kraft, nåværende direktør for KORO.

Som Kunstkritikk har meldt tidligere, kom det inn 9 søkere til stillingen som direktør for Kunst i offentlig rom (KORO), som var utlyst før sommeren. Blant søkerne er dagens direktør Gro Kraft, tidligere dekan ved Kunstakademiet, George Morgenstern, og seniorrådgiver ved KORO, Bo Krister Wallström. Kulturdepartementet har nå bestemt seg for å lyse ut stillingen på ny.

Kommunikasjonssjef i Kulturdepartementet, Hanne Gjørtz, opplyser til Kunstkritikk at departementet ønsker et bredere vurderingsgrunnlag i tilsettingsprosessen. Dette mener altså departementet, selv om dagens direktør er bland søkerne.

Departementet fremholder at KORO er Norges største kunstprodusent, og at stillingen følgelig er svært viktig i norsk kunstliv.

– Det er derfor spesielt viktig at Kulturdepartementet som tilsettende myndighet, har et mer omfattende grunnlag for å foreta rekrutteringen enn det som nå foreligger, sier Gjørtz til Kunstkritikk.
 
Kulturdepartementet ønsker fortsatt at tilsetting skal skje i løpet av året. Krafts åremål løper ut i januar 2013.

Leserinnlegg