Debattmøte om Venezia

OCA inviterer til åpent debattmøte om den norske deltagelsen ved Venezia-biennalen

Debattmøtet holdes i OCAs lokaler i Nedre gate på Grünerløkka i Oslo. Her dokumentasjon fra utstillingen Sheela Gowda, {ITALIC}Postulates of Contiguity{ENDITALIC}, 2010. Foto: OCA / Vegard Kleven.

Tirsdag den 20. november inviterer Office for Contemporary Art Norway til åpent møte om den norske deltagelsen ved Venezia-biennalen.

Blant spørsmålene som skal tas opp på møtet er hvordan budsjettet evalueres og tildeles, hvorfor Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet ikke samarbeider om budsjettet for deltagelsen, og hvilken supplerende rolle Norsk kulturråd har hatt og kan ha.

I perioden 2011 til 2015 disponerer de tre landene Sverige, Finland og Norge den nordiske paviljongen etter tur. På møtet ønsker OCA en diskusjon om man bør gå tilbake til den gamle ordningen med delt nordisk paviljong, etter at rotasjonsordningen er over i 2015.

OCA spør også hvordan arbeidet med den norske deltakelsen i Venezia skal organiseres i fremtiden. Blant annet stilles spørsmålet om OCA bør utnevne en ekstern kurator. Et mer generelt spørsmål som stilles, er om Kulturdepartementet bør opprette et rådgivende organ som kan gi anbefalinger til departementet i denne og lignende saker.

Møtet på OCA den 20. november er en oppfølging av et initierende møte som ble holdt den 8. oktober. På dette møtet deltok blant andre Birgit Bærøe, Velaug Bollingmo og Geir Harald Samuelsen fra Norsk kulturråd, Ina Blom fra Universitetet i Oslo, Marianne Hurum fra Unge Kunstneres Samfund og Jørn Mortensen fra Kunsthøgskolen i Oslo. Kunstkritikks redaktør Jonas Ekeberg deltok også og hans kommentar etter dette møtet kan du lese her.

Leserinnlegg