Argumentets fall

Akademistudentene gir ikke opp kravet om å få et eget fakultet og UKS-Forum tematiserer museets funksjon på tross av at makten gjør seg immun mot argumenter.

Akademistudentene gir ikke opp kravet om å få et eget fakultet og UKS-Forum tematiserer museets funksjon på tross av at makten gjør seg immun mot argumenter.

«Akademistudentenes langvarige motstand mot en maktarrogant ledelse ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO), vitner om utholdenhet og ansvarlighet. Nå fører UKS-Forum diskusjonen videre – til museets rolle i samfunnet.» Slik begynner Lotte Sandbergs kommentar i Aftenposten på lørdag, der hun omtaler siste nummer av UKS-Forum. Bladet er tilbake etter et par år med nye redaktører Marianne Zamecznick og Halvor Haugen, og med artikler av blant andre Boris Groys, og Marc Spiegler. I følge Sandberg griper tekstene inn i den slående parallelle situasjon rundt KHIO og Nasjonalmuseet for kunst, som hun oppsummerer som faglighetens fall.
Argumentets fall, Lotte Sandberg, Aftenposten, 08.07.06

Leserinnlegg