Sabrina van der Ley blir direktør for samtidskunst

Sabrina van der Ley, nåværende sjefkurator for samtidskunst ved Hamburger Kunsthalle, blir ny avdelingsdirektør for samtidskunst i Nasjonalmuseet.

Sabrina van der Ley. Foto: Andreas Harvik / Nasjonalmuseet.

I dag ble det bekjentgjort at det er Sabrina van der Ley som blir ny avdelingsdirektør for samtidskunst i Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Sabrina van der Ley, som er født 1967 i Köln, Tyskland, kommer fra stillingen som sjefkurator for samtidskunst ved Hamburger Kunsthalle.

– Nasjonalmuseet er meget glade for å ha sikret oss Sabrina van der Ley til stillingen som avdelingsdirektør for samtidskunst. Med sine mange år som leder av kunstmessen Art Forum Berlin, sin erfaring som ansvarlig for samtidskunsten i museet Hamburger Kunsthalle og en rekke andre store oppgaver, oppfyller hun både museets høye krav til kunstfaglig kompetanse og kravet til ledererfaring, sier Nasjonalmuseets direktør Audun Eckhoff i en pressemelding.

– Sabrina van der Ley vil få et stort ansvar for museets virksomhet både innen internasjonal og norsk samtidskunst. Hun vil måtte sette seg inn i nytt materiale, men vil også bidra med et kontinentalt blikk på det norske kunstmiljøet og den norske delen av Nasjonalmuseets samlinger av nyere kunst, sier direktør Eckhoff, som selv har hatt ansvaret for Nasjonalmuseets avdeling for samtidskunst det siste året, ettersom ingen av søkerne fikk jobben som avdelingsdirektør første gang stillingen var utlyst.

Sabrina van der Ley har studert kunsthistorie, samt engelsk og tysk litteratur ved universitetet i Köln og har M.A. i Contemporary Conceptual Wall Drawings. Hun har mange års erfaring fra kunstgallerier i Tyskland, Storbritannia og USA, samt ledererfaring fra Gesellschaft für Moderne Kunst am Museum Ludwig, Sammlung Hoffmann, Art Forum Berlin og Hamburger Kunsthalle.

Nasjonalmuseet melder at Sabrina van der Ley tiltrer stillingen som avdelingsdirektør for samtidskunst i løpet av mai 2011.

Leserinnlegg