Richter-syndromet i norsk maleri

Det fotobaserte maleriet inspirert av Richter har nærmest blitt den maleriske normen i Norge. Harald Fenn, Thomas Phil og Steinar Jakobsen er tre malere som tar opp arven.

Det fotobaserte maleriet inspirert av Richter har nærmest blitt den maleriske normen i Norge. Harald Fenn, Thomas Phil og Steinar Jakobsen er tre malere som tar opp arven. Men klarer de å annamme den kritiske kvaliteten hos Richter, eller henfaller bildene til stivnede appropriasjoner tatt ut av sin sammenheng?


Gerhard Richter – en diskursiv maler
Det skrives tekster og arrangeres utstillinger som stiller de samme spørsmålene om og om igjen: hva kan maleriet være i mediesamfunnet?

Med sine «fotografiske» malerier har Gerhard Richter blitt kanonisert som den maleren som fant veien ut av maleriets dilemma. Denne kanoniseringen er kanskje en av årsakene til at det å på en eller annen måte involvere fotografi i maleriet har blitt en slags epidemi i norsk kunst. En enkel vei ut av maleriets krise, utprøvd av Richter og legitimert av en rekke kritiske kunsthistorikere på begge sider av Atlanterhavet.

Men hva er det egentlig som gjør Richter til et forbilde? Fremfor alt vekker han interesse fordi hans prosjekt er genuint diskursivt, og alle hippe og oppdaterte kunstnere har en ambisjon om å være diskursive.

Diskursiviteten i Richters bilderer knyttet til hans ustoppelige engasjement i malerihistorien, der han erindrer, nedtegner og undersøker de ulike elementene som konstituerer feltet «maleri». Han approprierer bruddstykker av maleriske strategier og sjonglerer med dem. Han bruker dem strategisk, og på uventet vis for å tømme bildene for litterær mening.

Harald Fenn, Steinar Jakobsen og Thomas Phil er malere som på ulike måter speiler Richters bredspektrede maleriske innflytelse.

Harald Fenns statiske og ornamentale variasjoner
Harald Fenn som i disse dager viser femten nye malerier på Galleri Wang, er en av de norske malerne som tydeligst har hentet inspirasjon fra Gerhard Richter. I likhet med Richter dveler Fenns bilder i grenseland mellom det figurative og det abstrakte, det maleriske og det fotografiske.
Hos Richter er det fotografiske tilstede i de abstrakte bildene som en underliggende resonans i maleteknikken, noe subtilt som kommer tilsyne i fragmenter. Hos Fenn oppløses dette subtile spillet mellom mediene som visuelle kvaliteter til fordel for et overtydelig forhold mellom bildenes klare fotografiske utseende, og deres status som malerier.

Dette er et eksempel på hvordan Richters maleriske strategier endrer seg, og taper spenningen når de blir fiksert og appropriert på denne måten. Det som hos Richter er en veksling mellom mediekvaliteter og formspråk, i et uavlatelig spill mellom kontroll og tilfeldighet, blir hos Fenn en eksakt planmessig utførelse av noe mye mer statisk og dekorativt.

Likevel har Fenns bilder, i hvert fall de tidligere, unektelig en egenartet spenning knyttet til deres tvetydige forhold mellom abstraksjon, figurasjon og ornamentikk. Fenns beste bilder gir oss den samme opplevelsen som vi kjenner fra Richters bilder, at vi gjenkjenner et fenomen som vi ikke kan navngi. I bildene aner vi en landskapsaktig romlighet som ikke referer til noen gjenkjennbar virkelighet. Ett bilde kan minne om sollys som siles gjennom tett bladverk i en trekrone, mens et annet gir oss følelsen av å være under vann, der lyset fra solen trenger gjennom de grønne skimrende vannmassene.

I Fenns senere figurative landskap, som for øvrig også står i en åpenbar gjeld til Richter, er selv denne spenningen tatt ut av bildene ved at spillet mellom figurasjon og abstraksjon er gjort til en eksplisitt veksling mellom de figurative landskapsmotivene, og de «maleriske» båndene som er malt på kryss og tvers over overflaten. Jeg tar meg i å lengte intenst etter den ornamentale og velkjente Fenn.

Thomas Phils palimpsester og Steinar Jakobsens inverterte fotorealisme
Også hos malere som Thomas Pihl og Steinar Jakobsen er påvirkningen fra Richter påtakelig. Thomas Phil som i disse dager viser 7 nye malerier på Galleri MGM, er ofte blitt forstått som en modernistisk kunstner som dyrker maleriet som farge og utstrekning. Umiddelbart ser han ut til å ha mer tilfelles med Mark Rothko enn med Gerhard Richter. Men det er faktisk flere ting han har hentet fra Richter, både i bildenes nitide palimpsestiske (lagvise) oppbygning, og utførelsens spill mellom kontroll og tilfeldighet.

For Richter er den systematiske bruken av tilfeldighet en måte å la kunstverket bli en selvstendig prosess, delvis utenfor hans kontroll. Etterkrigskunsten har vist mange eksempler på at kunstnere på tilsvarende måte har søkt strategier for å unngå å sette et personlig preg på verkene sine. Noen velger å benytte seg av mekaniske prosesser for å nå dette målet, mens andre drypper eller skyter med pistol på lerretet. Thomas Phil heller syltynne lag av akrylmaling på lerretet i ti til tjue omganger til bildet har fått den transparente og hud- eller voksaktige overflaten som kjennetegner bildene hans. Han har utviklet et kunstnerisk uttrykk med utgangspunkt i denne teknikken, der uregelmessighetene og feilene som lett oppstår her erstatte hans egen personlige inngripen.
De mange lagene som danner Pihls bilder får overflaten til å ulme, og gir bildene en nesten illusjonistisk dybde. I og med denne dybden ser bildene, i likhet med Richters monokromer, ut som fotografier som er ødelagt under fremkallingen. Spennet mellom den formalistiske flate og den romlige dybden gir bildene et ubestemmelig preg.

I Steinar Jakobsens billedserie Cryptonized seconds som er utstilt på Galleri K, oppstår det ubestemmelige ved den koloristiske inverteringen han har skapt ved å basere bildene på fotografiske negativer. Bildets lyspunkter er fremstilt som sorte, sugende revner og hull i bildet. Skikkelsene er helt lyse, som spøkelser som vandrer rundt i storbyen med det sorte lyset på alle kanter. Bildene er ekspressivt utført, uten at de dermed taper det fotografiske preget. På samme måte som Richter bruker Jakobsen maleriet til å kommentere og bekrefte fotografiet.
Både Fenns ornamentale variasjoner, Pihls eksperimentering med akrylmalingens muligheter og Jakobsens bruk av det fotografiske negativet er kreative og oppfinnsomme grep. Likevel opplever jeg ikke at noen av disse maleriske prosjektene bringer oss videre, eller tilbyr noen ny kunnskap om forholdet mellom malerisk og fotografisk representasjon.

Richters prosjekt er et veldige diskursivt nettverk som konstitueres av revideringer og forandring. Disse kunstneren fikserer visse aspekter ved Richters prosjekt og gjør dette statiske bildet til utgangspunkt for sin egen kunst. Dermed taper de selvfølgelig den dimensjonen som gjør Richter interessant, nemlig hans vedvarende bearbeidelse og forflytning i forhold til egne posisjoner.
De parafraserer Richters diskursive strategier, men mangler selv sensitivitet ovenfor egen kulturell situasjon som er nødvendig for å kunne bringe egne og nye perspektiver til torgs. De makter ikke en gang å sette Richters prosjekt i et nytt lys, det eneste de gjør er å utarmet hans visuelle univers til det ikke er annet enn et dødt galleri av tomme klisjeer.

Jeg skulle ønske at noen snart ville dementere Richters fotografiske maleriers opphøyde status, eller at norske kunstnere ville finne seg andre forbilder og andre strategier for å legitimere sin maleriske praksis, så ville vi kanskje omsider fått se en annen type maleri, eller alternativt ikke noe maleri over hodet.

Comments (7)