Reaksjoner på Sune Nordgrens avgang

Sist fredag sa direktør Sune Nordgren ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design opp sin stilling etter bare tre år i jobben. I løpet av uka har det kommet mange reaksjoner fra kunstmiljøet.

Sist fredag sa direktør Sune Nordgren ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design opp sin stilling etter bare tre år i jobben. I løpet av uka har det kommet mange reaksjoner fra kunstmiljøet.

Sist fredag sa direktør Sune Nordgren ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design opp sin stilling etter bare tre år i jobben. På en pressekonferanse begrunnet Nordgren oppsigelsen med at han savnet å jobbe med mer kreativ virksomhet, men han la ikke skjul på at kritikken mot ham har vært tøff. Se video fra pressedekningen på Dagens Næringsliv sine sider. I løpet av uka har det kommet mange reaksjoner fra kunstmiljøet.

I et intervju med Bergens Tidende på lørdag sier billedkunstner Bård Breivik at Sune Nordgrens oppsigelse er en ren tragedie for norsk kunstliv, og at direktøren nærmest ble utsatt for en heksejakt. Nordgren har fått Nasjonalmuseet opp og stå igjen, fått opp besøkstallene og skapt debatt, sier Breivik.
Nordgren utsatt for heksejakt, Bergens Tidende, 12. aug. 2006.

Sune Nordgrens avgang kan skape et brudd i utviklingen av Nasjonalmuseet. Muligheten for å skape et skarpt, engasjert og kritisk museum finnes fremdeles, men skal det skje, må museets ledelse vurdere alternative organisasjonsstrukturer. (..) men det farligste som nå kan skje for Nasjonalmuseet, er at pendelen slår for langt tilbake. Dette skriver Tone Hansen i en artikkel i Aftenposten 15. august.
Nasjonalmuseet må endres, Tone Hansen, Aftenposten 15.08.06

I en lederartikkel i Klassekampen i dag støtter redaktør Bjørgulv Braanen Steinar Gjessing som gjennom flere artikler i Aftenposten og Klassekampen har stilt svært skarpe spørsmål om Sune Nordgrens museumsfaglige program. Braanen mener samtidig at styreleder Christian Bjelland må ta mye av ansvaret for Nasjonalmuseets vanskelige situasjon og bør gå.
Sorti, Bjørgulv Braanen, Klassekampen, 15.08.06

Også i gårsdagens leder i Aftenposten beskrives avgangen som et nederlag for Bjelland, og de organisatoriske grep som Nordgren har utformet spores tilbake til vedtak og føringer fra styret, departementet og i siste instans fra Stortinget.
Leder, Aftenposten, 14.08.06

Leserinnlegg