Norsk kulturråds ærespris til Inger Sitter

Billedkunstneren Inger Sitter hedres med Norsk kulturråds ærespris for 2011.

Cover til boken Inger Sitter – et portrett (2009) av Gunnar Danbolt og Niels Chr. Geelmuyden.

Siden 1968 har Norsk kulturråd hvert år delt ut en ærespris til en person som har gjort «en innsats av vesentlig betydning for norsk kunst- og kulturliv». Prisen er på 500 000 kroner samt en egen ærespris-statuett, en løve i bronse av billedhoggeren Elena Engelsen. I Kulturrådets møte den 27. september ble billedkunstneren Inger Sitter utnevnt til æresprisvinner for 2011.

– Oj, nå ble jeg glad, og jeg er absolutt enig i begrunnelsen, sa Inger Sitter ifølge Kulturrådets nettsider da hun fikk beskjeden fra rådsmøtet. I begrunnelsen fra Norsk kulturråd heter det følgende:

«Inger Sitter er Norges største nålevende kvinnelige billedkunstner. Som en av våre tidligste modernister har hun vært med på å flytte grenser for det moderne kunstbegrep i Norge. Med sine mange opphold utenfor landets grenser har hun gitt vårt kunstmiljø sterke impulser fra utlandet. Hun har en stor spennvidde i sin produksjon og veksler mellom grafikk, litografi, maleri og store monumentale utsmykninger i form av relieffskulptur. Inger Sitter har vært sterkt engasjert i arbeidet med å bedre kunstnernes kår, og det var ikke minst hennes fortjeneste at ordningen med garantiinntekt for kunstnere ble innført.»

Inger Solveig Sitter er født i 1929 i Trondheim. Hun er utdannet ved Statens Kunstakademi i 1945, ved Institut Supérieur des Beaux-Arts i Antwerpen og var elev ved Andres Lhotes malerskole og Stanley William Hayter i Paris. I 1981 ble hun den første kvinnelige professoren ved Statens Kunstakademi. Hun har også hatt en rekke tillitsverv innen kulturlivet, blant annet som styremedlem i Unge Kunstneres Samfunn, Norske Grafikere og Nasjonalgalleriet og medlem av Norsk kulturråd (1964–68).

Inger Sitter er representert i en rekke norske og utenlandske museer og samlinger, bl.a. Nasjonalgalleriet og Museet for samtidskunst i Oslo, Henie-Onstad Kunstsenter, Trøndelag Kunstmuseum, Moderna Museet og Nationalmuseum i Stockholm og Statens Museum for Kunst i København.

Sist æresprisen gikk til en billedkunstner var i 2001, da den ble tildelt Kjartan Slettemark.

Leserinnlegg