Nok sagt om Kenneth Blom

Den norske kunstneren Kenneth Blom har fått æren av å være den første samtidskunstner som utstilles i det prestisjetunge auksjonshuset Sotheby’s i London.

Den norske kunstneren Kenneth Blom har fått æren av å være den første samtidskunstner som utstilles i det prestisjetunge auksjonshuset Sotheby’s i London. Dette har i de siste ukene vært gjenstand for en oppsiktsvekkende oppmerksomhet i norsk presse.

Blom har fått anledning til å uttale seg både i Kulturbeitet på P2 og på Safari på NRK1. I tillegg er begivenheten behørig behandlet i Aftenposten og i VG. Labyrinth Press har dessuten til alt overmål gitt ut en bok, i tillegg til utstilllingskatalogen, med en fyldig tekst av kunsthistorikeren Kari Brandtzæg. Hva skyldes så denne voldsomme interessen? I Norge, der mediedekningen av kunst er relativt begrenset, kan man ikke la være å undre seg litt.

Da jeg ble spurt om å skrive en notis om utstillingen og boken, var jeg allerede ganske trett av alt dette snakket om den banebrytende Sotheby’s-utstillingen til Kenneth Blom, så trett at jeg vurderte å si nei. Men det er nå en gang dette jeg lever av, så jeg bestemte meg heller for å gå denne trettheten litt etter i sømmene. Jeg ble ganske snart klar over at tretthetens kilde er dette deprimerende kunstsynet som synes å dominere i Norge, der kunstens betydning er uløselig knyttet til dens markedsverdi. Vi evaluerer kunstnere etter medieomtale og solgte verker. Dette er en holdning jeg som kunsthistoriker også møter hos folk når jeg nevner mitt yrke: De blir varme i ansiktet av iver og spør meg med hviskende stemme hva som er en god investering nå. Som om jeg visste, eller ønsket å vite noe om det. Det er dette samme forstemmende kunstsynet som ligger bak denne ufattelige begeistringen for at Sotheby’s har valgt å vise og selge norsk kunst, som om kunst er et produkt vi kan eksportere på linje med laks eller olje.

Gjennom et drøyt århundre har avantgardekunstnere kjempet nettopp mot dette, at kunsten skal skrives inn i det kapitalistiske varesystemet, som en del av kulturindustrien. Og likevel er det altså fremdeles her vi befinner oss, i håndstående over å ha erobret en gjennomkommersialisert arena for en av våre mange middelmådige, men høyst salgbare malere.

Comments (7)