NIFCA legges ned

Den endelige avgjørelsen om nedleggelse av NIFCA er nå klar.

Den endelige avgjørelsen om nedleggelse av NIFCA er nå klar. Sammen med ti andre kulturkommiteer i det nordiske kultursamarbeidet legges de ned fra årsskiftet 2006/2007.

Den endelige avgjørelsen om nedleggelse av NIFCA er nå klar. Sammen med ti andre kulturkommiteer i det nordiske kultursamarbeidet legges de ned i og med regnskapsåret 2006.

Den endelige avgjørelsen om nedleggelse av NIFCA er nå klar. Sammen med ti andre kulturkommiteer i det nordiske kultursamarbeidet legges de ned i og med regnskapsåret 2006. Dette framgår av en pressemelding fra NIFCA i dag. Avgjørelsen ble gjort på de nordiske kulturministrenes møte i Reykjavik 26 oktober. Den nye strukturen for det nordiske kultursamarbeidet skal bestå av tidsbegrensede programmer som skal initieres av kulturministrene. Tre overgripende programmer er allerede bestemt: Et mobilitets- och residensprogram som vil omfatte deler av NIFCA, Nordscreen og Sleipnir, et program for utvikling av nordiske dataspill for barn og et tverrsektorielt kunstprogram som planeres å starte i 2007.

For mer informasjon, se det danske kulturministeriets hjemmeside: www.kum.dk

Comments