Kunstpris delt i to

Den første Lorck Schive kunstpris ble utdelt i Trondheim på lørdag. Prisen deles mellom kunstnerne Lene Berg og Marianne Heier.

Lene Berg og Marianne Heier. Foto: Marius Meli / Trondheim kunstmuseum.
Lene Berg og Marianne Heier. Foto: Marius Meli / Trondheim kunstmuseum.

Lørdag ble årets Lorck Schive kunstpris utdelt i Trondheim kunstmuseum. Den nyinnstiftede prisen, bestående av 500 000 kroner, deles i år mellom kunstnerne Lene Berg og Marianne Heier.

«Det direkte språket i Marianne Heiers verk, og bruddene på de etablerte skillelinjene i Lene Bergs film har begge overbevist juryen gjennom deres komplekse og slagkraftige meningsproduksjon», heter det i en pressemelding fra Trondheim Kunstmuseum.  

Juryen, som har bestått av Ute Meta Bauer, direktør ved NTU senter for samtidskunst i Singapore, og billedkunstnerne Ingar Dragset og Elisabeth Mathisen, finner noen fellestrekk hos de to prisvinnerne:

«Begge kunstverk spiller på forestillinger om autoritet og moralske oppfatninger. Språkbruken som benyttes både av den fordømmende forhøreren i Bergs film og av politikeren i Heiers installasjon fremstiller normative systemer som er tatt for gitt. Disse blottes for svakheter til de fremstår som forfalskninger.»

Lene Berg, Ung Løs Gris, 2013. Filmstill.
Lene Berg, Ung Løs Gris, 2013. Filmstill.

Juryen skriver om Lene Bergs film Ung løs gris (2013), som representerte Norge under årets Venezia-biennale, at måten den tematiserer det å se og bli sett på, er «høyst aktuell i dagens samfunn».

«Gjennom det nærgående perspektivet gjør hun seeren til deltaker, noe som vekker et ubehag og virker forstyrrende. Berg bruker stereotypier som endrer eller fordreier våre syn på seksualitet. Det er tilskueren som blir avslørt når han eller hun stiller seg spørsmålet om hvilken posisjon en ville ha inntatt. Filmens fordømmende forhører stiller moralistiske spørsmål, noe som tvinger seeren til å posisjonere seg i denne blandingen av moral og seksualitet», heter det i jurybegrunnelsen.

Om Mariannes Heiers verk Kjære venner (2013) skriver juryen at den «har et performativt aspekt som tar et aktivt standpunkt gjennom en interessant sammenstilling av installasjon, performance og appropriert tale.»

Marianne Heier, Kjære venner, 2013. Foto: Marius Meli / Trondheim Kunstmuseum.
Marianne Heier, Kjære venner, 2013. Foto: Marius Meli / Trondheim Kunstmuseum.

Mer inngående omtaler juryen Heiers verk slik: «Talen som ble holdt av Siv Jensen på landsmøtet i forkant av valget, er nå en del av en situasjon med et helt annet alvor. Talen omhandler frihet og mer kontroll på samme tid, og Heier gjør retorikken tydelig ved å fremføre uten å kommentere. Dette skjer i en sammenheng som gir tid og rom for kontemplasjon, noe som lar talen fremstå tydeligere for tilhøreren. Den ekle lukten av de fysiske materialene fra en demontert moelvenbrakke møter betrakteren gjennom en annen sans enn blikket. Dette understreker ikke bare de fysiske og materielle aspektene, men også talens innhold.»

Lorck Schives kunstpris skal fra nå av deles ut annethvert år. Prisen er finansiert av midler fra Lorck Schives legat, som tidligere var spredd over et større antall stipender utdelt av Statens stipendkomité.

Årets nominasjonsutstilling, med Knut Åsdam, Lene Berg, Marianne Heier og Tina Jonsbu, er anmeldt for Kunstkritikk av Eva Rem Hansen, og vises i Trondheim Kunstmuseum, TKM Bispegata, til og med 5. januar 2014.

Leserinnlegg