Avlyst: Kritikersalong om kunsthåndverkskritikk

I morgen, torsdag 21. oktober, arrangerer kunstseksjonen i Norsk kritikerlag en kritikersalong om kunsthåndverkskritikk, i samarbeid med Norske Kunsthåndverkere.

Kunstseksjonen i Norsk kritikerlag viderefører denne høsten arrangementsrekken Kritikersalong. I morgen, torsdag 21. oktober kl. 17.30, samarbeider de med Norske Kunsthåndverkere om å arrangere en kritikersalong om kunsthåndverkskritikk, og spør, med utgangspunkt i de ferske kritikkene av Nasjonalmuseets utstilling Kunsthåndverk 2010: Hvilke premisser ligger til grunn for kunsthåndverkskritikken? Hvilken tilnærming har kritikeren til kunsthåndverket? Hvem skriver hva og for hvem?

Fra Kunsthåndverk 2010, Nasjonalmuseet: Hilde Eirin Dramstad, Help, halssmykke.

I panelet sitter kritikerne Mona Gjessing og Lars Elton, samt daglig leder i Galleri RAM, Gudrun Eidsvik. Christer Dynna, redaktør for tidsskriftet Kunsthåndverk, er ordstyrer.

I invitasjonen til kritikersalongen kalt Kritikkverdig kunsthåndverk, som finner sted på Kunstindustrimuseet i Oslo, heter det videre:

«Nesten ingen landsdekkende aviser eller andre brede medier har anmeldelser eller omtaler av kunsthåndverkutstillinger på sitt repertoar. Klassekampen er unntaket som bekrefter regelen, for venstresidens dagsavis har blant annet trykket anmeldelser av Nasjonalmuseets utstilling «Kunsthåndverk 2010», Kunstbankens «Essens» og Galleri F15s «Tendenser» i løpet av få måneder.

I den grad redaksjonene publiserer anmeldelser av kunsthåndverk, hvilken tilnærming har kritikerne til disse utstillingene? Hvorfor fenger ikke kunsthåndverket mer i andre redaksjoner? Er det fordi anmeldere og redaktører ikke anser dette som interessante utstillinger? Er kunsthåndverkets publikum for smalt til at allmenne, brede medier vil satse på dette og andre visuelle, estetiske felt? På linje med blant annet arkitektur- og designkritikk, anses ikke kunsthåndverkanmeldelser verdige spalteplass. Kritikersalong spør: Hvem svikter?»

Oppdatering 21.10.2010: Arrangementet er avlyst på grunn av sykdom. Salongen vil bli gjennomført på et senere tidspunkt i høst.

Leserinnlegg