Ingvild Krogvig til Nasjonalmuseet

Tidligere redaktør for Kunstkritikk, Ingvild Krogvig er ansatt som ny kurator i Nasjonalmuseets avdeling for samtidskunst.

Viggo Andersen, Tegnestykke, 1977-78. Foto: Magne Klann.
Blant kunstnerne Ingvild Krogvig behandlet i sin masteravhandling om norsk konseptkunst, er Viggo Andersen. Hans Tegnestykke fra 1977-78 var blant verkene som ble vist på Tegnebiennalen 2014. Foto: Magne Klann.

Ingvild Krogvig, som fra oktober 2013 til og med desember 2014 var konstituert ansvarlig redaktør for Kunstkritikk, er ansatt som ny kurator ved Nasjonalmuseets avdeling for samtidskunst. Hun hadde sin første dag i stillingen mandag 5. januar.

Krogvig var én av 37 søkere til stillingen. Hun er utdannet kunsthistoriker fra Universitetet i Oslo (2009) med en masteravhandling om norsk konseptkunst på 1970-tallet, og har særlig markert seg som kunstkritiker og skribent. Hun har skrevet for publikasjoner som Kunstkritikk, Billedkunst, Vagant og Morgenbladet, og har også levert flere katalogessays og vitenskapelige artikler.

Nasjonalmuseets direktør Audun Eckhoff sier til Kunstkritikk at de er glade for å ha fått Ingvild Krogvig i staben.

– Hun har imponert med omfattende kunnskaper om samtidskunst, og et høyt refleksjonsnivå omkring både norsk og internasjonal kunst. Hennes erfaring som kunstskribent, ikke minst fra Kunstkritikk, har vært viktig. Vi mener også hennes redaktørerfaring vil komme godt med i den nye stillingen, sier Eckhoff.

Ingvild Krogvig. Foto: Mariann Enge.
Ingvild Krogvig. Foto: Mariann Enge.

Krogvig har tidligere hatt et kortere engasjement ved Nasjonalmuseet, som gjesteredaktør for katalogen til utstillingen I Wish This Was a Song (2012). Hun sier til Kunstkritikk at det er med stor glede hun går inn i stillingen som kurator ved avdelingen for samtidskunst.

– I de senere årene har vi sett en sterk interesse for historie og for arkiv- og samlingsbaserte strategier i den kontemporære kunsten. I tillegg virker det som nysgjerrigheten rundt det som falt utenfor den etablerte kunsthistorien er større enn før. Min egen kunsthistoriske optikk er helt klart preget av disse tendensene. Det siste tiåret har jeg jobbet med norsk kunst fra 1945 og frem til i dag. Men fokuset har særlig vært rettet mot praksisfelt som har vært mer eller mindre oversett av norske kunsthistorikere, som konsept- og prosesskunst og land art på 70- og 80-tallet. Kuratorstillingen jeg nå trer inn i innebærer blant annet en mulighet til å formidle og revidere etterkrigstidens kunsthistorie i utstillings form. Samtidig får man et mandat til å fortolke og synliggjøre de fenomenene og tendensene som preger kunsten akkurat nå. Begge deler innebærer et stort ansvar, men er også et stort privilegium for en kunsthistoriker.

– Nasjonalmuseet er i tillegg inne i en uhyre spennende fase. Oppføringen av det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen er godt i gang. I 2020 flytter vi inn i et stort museumsbygg som muliggjør helt nye utstillingskonsepter og -formater, sier Krogvig til Kunstkritikk.

Leserinnlegg