Habilitet og inhabilitet

Dag Solhjells kommentar til Tommy Olssons rapport fra Carnegie Art Award har satt i gang en livlig diskusjon om habilitet på kunstkritikk.no.

Dag Solhjells kommentar til Tommy Olssons rapport fra Carnegie Art Award har satt i gang en livlig diskusjon om habilitet på kunstkritikk.no. Diskusjonen har foregått som kommentarer til Tommys tekst og på debattsidene. Nå samler vi trådene, og ber alle om å skrive sine nye innlegg her. Førstemann ut er Dag Solhjell med en presisering av sitt standpunkt.


Dag Solhjells kommentar til Tommy Olssons rapport fra Carnegie Art Award satte i gang en livlig diskusjon om habilitet på kunstkritikk.no. Diskusjonen foregikk som kommentarer til Tommys tekst og på debattsidene. Nå samler vi trådene, og ber alle om å skrive sine nye innlegg her. Førstemann ut er Dag Solhjell med en presisering av sitt standpunkt.

Mer konkret om habilitet og inhabilitet som kunstkritiker, av Dag Solhjell

I forbindelse med diskusjonen om habilitet som kritiker vil jeg få lov til å gi noen eksempler på hva jeg mener er situasjoner der inhabilitet kan oppstå. Jeg ser da bort fra slike opplagte situasjoner med inhabilitet som oppstår med vennskap og slektskap, der hvor økonomiske interesser er eller kan være til stede og lignende.

1 Det synes ikke å være uenighet om at en leder av eller en konservator eller kurator ved et kunstmuseum, eller en kommissær for en biennale eller lignende, ikke samtidig bør skrive kunstkritikk. Det samme gjelder ledere av og ansatte ved utstillingssteder kunstforeninger, kunstnersentra, private gallerier etc. De fleste vil vel også synes at det bør utøves stor forsiktighet med å være kritiker i en periode etter en slik ansettelse.

2 Det er vel neppe heller stor uenighet om at man ikke kan sitte i en innkjøpskomité i offentlige og private samlinger, eller delta i innkjøp til utsmykking av cruisefartøyer og bedrifter, og samtidig (og kanskje også en periode etterpå) være kritiker på det område innkjøpene gjelder.

3 Det er vel heller ikke uenighet om at en kritiker, med mer eller mindre fast stilling, engasjement eller avtale med et medium, bør være meget tilbakeholden med samtidig å være kurator for utstillinger, sitte i innkjøpskomiteer, stipendiekomiteer eller juryer, være styremedlem i noe type galleri eller museum og lignende. Iallfall setter pressens egne regler strenge grenser mot dette, som bare kan overskrides i bestemte, avtalte situasjoner.

4 Når kunstnere skriver kritikker, og de ikke blir inhabile under de foregående punkter, er det vel lite rimelig at de skriver kritikker om kunstnere de har studert sammen med eller hatt som studenter eller lærere, utstilt sammen med, drevet galleri eller tidsskrift sammen med, er kolleger med, vært kurator for utstillinger de har deltatt i eller blitt kuratert inn i utstillinger av, som stiller ut i samme gallerier som dem selv, som har kjøpt dem inn til offentlige eller private samlinger eller de selv har vært med på å kjøpe inn, sittet i stipendkomiteer de har fått stipend fra eller selv gitt stipend, valgt dem ut til representative oppgaver eller selv blitt valgt ut av til representative oppgaver, juryert eller valgt dem inn i utsmykkingssaker eller selv juryert dem inn. Det eksisterer flere slike habilitetssvekkende relasjoner, som reduserer kritikkens troverdighet. Dette koker ned til at kunstnere som deltar i samme objektive nettverk ikke bør skrive kritikker om hverandre eller om utstillinger i regi av utstillingssteder i samme nettverket.

Dette er ingen fyldestgjørende oversikt, men mer eksempler med større eller mindre overføringsverdi til andre situasjoner.

For den uavhengige kritiker, som har det som yrke, er habilitetsproblemene lite vanskelig å forholde seg til. For akademikere i forsknings- og undervisningsinstitusjoner er problemene heller ikke så store, hvis de ikke har andre posisjoner i kunstfeltet. For den kunsthistoriker, gallerist, kunstner eller akademiker som har mange hatter på som sitter på ulike posisjoner i kunstfeltet, og som kanskje vandrer fra posisjon til posisjon oppstår det etter min mening ofte problemer i forholdet til habilitet og troverdighet som kritiker.

Noen kommentatorer synes å tillegge meg den oppfatning at jeg mener at kunstnere ikke er habile, i betydningen kompetente, til å bedømme og kritisere andres kunst. Det mener jeg selvsagt ikke. Jeg har respekt for kunstneres kunstkyndighet, og setter ofte stor pris på den når den uttrykkes skriftlig. Et strålende eksempel som jeg gjerne vil trekke frem, fordi så få kjenner til det i dag, er Gunnar Jansons lille bok om Leon Aurdal.

Dag Solhjell, 27. mars 2004

Comments (6)