Galleri Wang, galleri uten galleri?

Sist onsdag kunne vi lese i Dagens Næringsliv at Galleri Wang er truet med nedleggelse.F

Sist onsdag kunne vi lese i Dagens Næringsliv at Galleri Wang er truet med nedleggelse.

Sist onsdag (30.11.05) kunne vi lese i Dagens Næringsliv at Galleri Wang er truet med nedleggelse. Norges kanskje viktigste galleri for samtidskunst har tapt sin egenkapital og eierne vil trappe ned sine engasjementer i galleriet. Galleriet som for tiden er stengt har også avsluttet sitt samarbeide med flere av sine faste kunstnere. Det er pr. idag ikke klart hva som vil skje med Wang. Mye kan tyde på at galleriet kommer til å kutte ut utstillingsvirksomheten, og konsentere seg om formidling og salg av sine kunstnere.

Galleri Wang er et av de eldste galleriene i Norge, og et av de viktigste norske galleriene for samtidskunst. Galleriet representerer flere av norges mest profilerte kunstnere som Kjell Nupen, Kjell Erik Killi Olsen, Torbjørn Rødland og Børre Sæthre. Selv om alle forutsetninger har ligget til rette for en solid drift har det vært mye spekulasjon om fremtiden til Galleri Wang de to siste årene. I Juli 2004 skrev Dagens Næringsliv at galleriet på tross av en i norsk sammenheng stor omsetning har tapt alle pengene sine.

I løpet av de to siste årene har Wang avsluttet sitt samarbeid både med etablerte kunstnere som Per Barclay og Per Inge Bjørlo, og med flere av sine yngre kunstnere som Marte Aas, Bjørn Bjarre og Lotte Konow Lund. For en uke siden sendte galleriet Standard (Oslo) ut en pressemelding der de kunne fortelle at Torbjørn Rødland, en av Wangs mest selgende kunstnere, var en av kunstnerne det nyetablerte galleriet skulle presentere på NADA-kunstmessen i Miami.

På grunn av galleriets flytteplaner har det siden april i år ikke vært arrangert en eneste utstilling på Wang. Til tross for dette har det vært normal drift av selvskapet. Men etter at de to med-eierne Kaare Berntsen ogTom Bergesen valgte å trekke seg ut av selskapet kan galleriets framtid virke usikker. Kunstkritikk.no tok kontakt med Erik Steen, direktør og eier av en drøy tredjedel av aksjene i Galleri Wang, og spurte om dette betyr kroken på døra for det etablerte galleriet. Selv om Steen ikke direkte avkreftet dette, var han likevel klar på at Galleri Wang kommer til å fortsette formidlingsdelen av sin virksomhet i en eller annen form.

– På styremøtet sist onsdag ble det bestemt at jeg overtar Wang og viderefører en formidlingsvirksomhet i selskapet, forklarer Steen, som ikke ønsker å kommentere hvilke kunstnere som galleriet eventuelt kommer til å arbeide med videre.
– Hvilken form og innhold virksomheten vil få på en ny adresse vil bli avklart i løpet av de nærmeste ukene, sier han. Steen ønsker med andre ord ikke å svare på om «Nye Wang» vil etablere et nytt visningssted, eller om det i framtiden kun vil drive med salg og formidling. En ting er ihvertfall sikkert: Uten nye investorer i ryggen vil det nok ta lang tid før galleri Wang kan nærme seg den offentlige og internasjonale virksomheten de har hatt de siste årene.

Leserinnlegg