Fra prosjekt til liten institusjon

Jonas Ekeberg har i dag har sin siste dag som ansvarlig redaktør for Kunstkritikk, etter fire år med omfattende utviklingsarbeid.

Jonas Ekeberg, november 2010.
Jonas Ekeberg, november 2010.

Jonas Ekeberg har i dag har sin siste dag som ansvarlig redaktør for Kunstkritikk, etter å ha ledet nettstedet gjennom fire år med omfattende utviklings- og profesjonaliseringsarbeid. Fra å ha vært et prosjekt underlagt Norsk kritikerlag, er Kunstkritikk nå en liten, uavhengig institusjon.

I Ekebergs redaksjonstid har Kunstkritikk satset nordisk og virksomhetens budsjett har økt fra under 700 000 til rundt 3 millioner årlig. Aktiviteten er økt til flere publiseringer daglig, og antall lesere økte fra 212 000 årlige besøk i 2009 til 336 000 i 2012. Økningen har fortsatt i 2013 – hittil i år har vi registrert nærmere 305 000 besøk, mot i underkant av 236 000 samme periode i fjor. Staben har i perioden gått fra én til fire ansatte, og består nå av ansvarlig redaktør og redaksjonssekretær i Oslo og redaktører i København og Stockholm.

Ingvild Krogvig blir nå konstituert ansvarlig redaktør frem til januar 2014. Mariann Enge fortsetter som redaksjonssekretær, og Kim West og Pernille Albrethsen fortsetter som henholdsvis svensk og dansk redaktør.

Som redaksjon har vi stadig blikket rettet mot det vi skal få til i morgen, men i dag vil vi benytte anledningen til å se oss tilbake.

Kunstkritikk på statsbudsjettet

Ny redaktør for kunstkritikk.no, av Tegneklubben, september 2009.
Ny redaktør for kunstkritikk.no, av Tegneklubben, september 2009.

Da Kunstkritikk feiret sitt 5-årsjubileum høsten 2008, var nettstedets fremtid høyst usikker. Prosjektstøtteperioden var over, og redaksjonen var til dels avhengig av idealistisk dugnadsarbeid for å holde stedet i gang. Håpet var å få innvilget søknaden som Norsk kritikerlag hadde sendt til Kulturdepartementet, om fast tilskudd over Post 74 på Statsbudsjettet. Det eneste alternativet man så for seg var nedleggelse.

Som kjent ble søknaden om statstøtte innvilget senere samme høst, og det var aller første gang at et nettidsskrift ble sikret drift på en slik måte. Det var ikke bare historisk i norsk sammenheng, men også svært spesielt i en internasjonal kontekst.

Daværende redaktør Ketil Nergaard ønsket imidlertid ikke å fortsette, og trakk seg ved nyttår i 2009. Etter en åpen utlysning ansatte Norsk kritikerlag Jonas Ekeberg som ny ansvarlig redaktør, og han tiltrådte stillingen høsten 2009.

Mer spisset mot kunstfeltet

Selv om mange av skribentene og deler av redaksjonen fortsatte å skrive for Kunstkritikk etter redaktørskiftet, gjennomførte Ekeberg noen tydelige endringer i profilen.

Fra å være et tverrestetisk nettsted med en særlig vekt på teater og film i tillegg til billedkunst, ble Kunstkritikk nå et mer spisset og rendyrket tidsskrift for samtidskunst og det diskursive feltet rundt samtidskunsten. Ekeberg har også vært opptatt av kritikkens politiske potensial, og har arbeidet for en solid estetisk og politisk kritikk.

Kunstkritikk.no den 29. mars 2010. Noen dager senere ble nettsiden relansert med skjerpet redaksjonell profil, ny design og daglige oppdateringer.
Kunstkritikk.no den 29. mars 2010. Noen dager senere ble nettsiden relansert med skjerpet redaksjonell profil, ny design og daglige oppdateringer.

Ekeberg ønsket å øke aktualiteten og genrebevisstheten, og blant grepene han gjorde var å innføre daglige publiseringer, øke tempoet noe i kritikken, og å satse på mer selvstendig nyhetsstoff. Selv om hovedfokuset fortsatt ligger på kritikk og kommentar, tilbyr Kunstkritikk nå et bredt spekter av aktualitetsstoff, alt fra små notiser til større nyhetssaker og dybdeintervjuer, samt serier som Ti spørsmål, Julekalender og sommerens nysatsning, Postkort. I år har vi dessuten innledet en målrettet satsning på featurestoff – dybdeartikler som Henrik Plenge Jakobsens artikkel om Osloscenen på 00-tallet, Lars Bang Larsens artikkelserie om Gestus i samtidskunsten og Håkan Nilssons artikkel om resepsjonen av Hilma af Klint.

Relansering med ny design

Ved redaktørskiftet i 2009 var Kunstkritikk integrert i det lukkede sosiale nettstedet Underskog.no. Dette sikret i en økonomisk trang periode tidsskriftets overlevelse, men det kunne til tider gi de mange og heftige debattene som på den tiden forekom i kommentarfeltene et noe internt preg.

Et viktig skritt i videreutviklingen var å gi nettidsskriftet en uavhengig plattform. Den 7. april 2010 ble Kunstkritikk relansert med ny design, utført av Anders Hofgaard fra NODE Berlin Oslo og programmerer André Pahl. De har i det siste arbeidet med en utgave tilpasset mobil og nettbrett, som lanseres i dag. Samtidig lanseres av Kunstkritikks nye søk/arkiv-funksjon. Både mobilutgaven og søk/arkiv-funksjonen er i betautgaver.

Reetablering av en nordisk offentlighet

Kunstkritikk har i perioden 2010 til 2012 gjennomført et utviklingsprosjekt med tittelen Nordisk kritikk. Hensikten har vært å reetablere en nordisk samtale innen kunstfeltet på et høyt internasjonalt nivå. Vi arbeider nå med å føre dette prosjektet over til stabil drift.

Jonas Ekeberg under lanseringen av Kunstkritikks nordiske og internasjonale utgaver på Kunstnernes Hus i Oslo 19. mai 2011.
Jonas Ekeberg under lanseringen av Kunstkritikks nordiske og internasjonale utgaver på Kunstnernes Hus i Oslo 19. mai 2011.

– Det er både kunstfaglig og kulturpolitisk viktig at de nordiske landene er i en dialog med hverandre, ikke bare med Berlin og New York, sa Ekeberg, ved lanseringen av Kunstkritikks nordiske og internasjonale utgave den 19. mai 2011. Da hadde den nordiske redaksjonen vært under oppbygging siden tidlig i 2010, og tidsskriftet hadde allerede en markert seg med en nordisk profil.

Ansvarlig redaktør og den øvrige Oslo-baserte redaksjonen arbeider nå tett med Kunstkritikks danske og svenske redaktører. Målet er særlig en styrking av den nordiske kunstkritikken, men også å bruke nyhetsdekningen til å bidra til at det finnes et minimum av gjensidig kunnskap i det nordiske kunstfeltet.

Kunstkritikk følger også kunst- og kulturpolitikken i de nordiske landene aktivt. Ekeberg har i sine egne kommentarartikler blant annet markert seg med innspill for bevaring av Nasjonalgalleriet, for plassering av Munchmuseet på Tøyen, kritisk til Christian Ringnes’ skulpturpark og til Astrup Fearnley Museets valg av Lundin Petroleum som hovedsponsor, og han har også vært engasjert i debatten rundt Office for Contemporary Art Norway (OCA). I artikkelen «Kulturpolitikkens populistiske ansikt» skrev han sammenliknende om den kulturpolitiske situasjonen i de tre skandinaviske landene.

I prosjektet Nordisk kritikk inngikk også en enkeltstående, internasjonal pilotutgave på papir, lansert i mars 2012.

Kunstkritikk - Nordic Art Review, No. 1, 2012. Foto: Kari Kjøsnes.
Kunstkritikk – Nordic Art Review, No. 1, 2012. Foto: Kari Kjøsnes.

Etablering av egen stiftelse

Kunstkritikks vekst ble etter hvert en administrativ byrde for Norsk kritikerlag, og delvis av den grunn gikk Kunstkritikk i 2012 fra å være et prosjekt under Kritikerlaget til å bli en egen stiftelse. En relasjon til Kritikerlaget er imidlertid opprettholdt, i den forstand at medlemmene i Norsk kritikerlag utgjør årsmøtet til Stiftelsen Kunstkritikk.

Det kunstfaglig sterke styret som ble etablert i 2012, bestående av Petter Snare (styreleder), Per Odd Bakke, Øivind Storm Bjerke, Hanne Hammer Stien, Johanne Nordby Wernø, med Nora Ceciliedatter Nerdrum og Marit Kristine Flåtter som varamedlemmer, ble gjenvalgt i år.

Stillingen som ansvarlig redaktør innebærer nå også ansvar som daglig leder for Stiftelsen Kunstkritikk, og en rekke administrative oppgaver som tidligere ble besørget av Norsk kritikerlag er overført til redaksjonen. Denne utviklingen gjorde behovet for et redaksjonslokale prekært, og i januar 2013 kunne Kunstkritikk for første gang leie et eget kontor i Kunstnernes Hus i Oslo.

Hensikten med å opprette et redaksjonslokale var ikke bare å bedre redaksjonens arbeidsforhold, men også å etablere et naturlig møtested, for å kunne styrke dialogen med tidsskriftets mange frilansere.

Redaksjon og skribenter

Fra et besøk på Kunsthall Oslo høsten 2010, i forbindelse med et nordisk redaksjonsmøte. Fra venstre: Frans Josef Petersson, Kim West, Jonas Ekeberg, Pernille Albrethsen, Sinziana Ravini, Mariann Enge, Fredrik Svensk, Gerd Elise Mørland, Jon-Ove Steihaug og Peter Amdam.
Fra et besøk på Kunsthall Oslo høsten 2010, i forbindelse med et nordisk redaksjonsmøte. Fra venstre: Frans Josef Petersson, Kim West, Jonas Ekeberg, Pernille Albrethsen, Sinziana Ravini, Mariann Enge, Fredrik Svensk, Gerd Elise Mørland, Jon-Ove Steihaug og Peter Amdam.

I Jonas Ekebergs tid som ansvarlig redaktør har følgende personer hatt engasjementer i den norske redaksjonen: Erlend Hammer (assisterende redaktør 1. april – 31. desember 2011, konstituert ansvarlig redaktør 1. januar – 30. juni 2012), Johanne Nordby Wernø (norsk redaktør medio februar – 31. august 2013) og Ingvild Krogvig (norsk redaktør september 2013). Mariann Enge var konstituert redaktør i interimperioden mellom Ketil Nergaard og Jonas Ekeberg, og har fra høsten 2009 vært redaksjonssekretær i ulike engasjementer. Fra mai 2013 har Hedda Grevle Ottesen vært redaksjonsassistent. Frans Josef Petersson var svensk redaktør til Kim West tok over i 2011, mens Pernille Albrethsen har vært dansk redaktør siden oppstarten av prosjektet Nordisk kritikk i 2010. Samtlige redaksjonsmedlemmer har også bidratt som skribenter.

Kunstkritikks kontorlokaler i Kunstnernes Hus. Foto: Hedda Grevle Ottesen.
Kunstkritikks kontorlokaler i Kunstnernes Hus. Foto: Hedda Grevle Ottesen.

Øvrige bidragsytere som har levert to artikler eller mer til Kunstkritikk i løpet av Jonas Ekebergs redaksjonstid er Anders Karlin, Anja Johansen, Anngjerd Rustand, Arne Skaug Olsen, Aura Seikkula, Beate Petersen, Benedikte Rønsen, Bjørn Hatterud, Cecilia Grönberg, Cecilie Høgsbro Østergaard, Ellef Prestsæter, Eva Rem Hansen, Ferdinand Ahm Krag, Fredrik Svensk, Geir Haraldseth, Gerd Elise Mørland, Hans Carlsson, Heidi Bale Amundsen, Henrik Gustafsson, Håkan Nilsson, Jacob Lillemose, Jesper Olsson, Joakim Borda, Joel Tunström, Johannes Björk, Jon Ove Steihaug, Jonas (J) Magnusson, Jörgen Gassilewski, Karen Mette Fog Pedersen, Kari J. Brandtzæg, Karl Lydén, Kjetil Røed, Kristian Skylstad, Kristine Natvig, Lars Bang Larsen, Lars-Erik Hjertström Lappalainen, Line Ulekleiv, Margrete Abelsen, Maria Horvei, Maria Kjær Themsen, Maria Moseng, Marianna Garin, Marita Muukkonen, Martin Grennberger, Martin Högström, Max Ryynänen, Melinda Braathen, Milou Allerholm, Niels Henriksen, Paal Andreas Bøe, Peter Amdam, Rasmus Hungnes, Rebecka Thor, Ruth Hege Halstensen, Saara Hacklin, Sinziana Ravini, Staffan Boije af Gennäs, Stian Gabrielsen, Stine Berg Evensen, Susanne Christensen, Tommy Olsson, Torunn Liven og Trude Schjelderup Iversen.

I tillegg har både Tegneklubben (Bjørn Bjarre, Ulf Verner Carlsson, Paul Dring, Terje Nicolaisen, Martin Skauen) og Jakob Boeskov bidratt visuelt med tegninger.

Økning i besøkstall

I Ekebergs tid som ansvarlig redaktør hadde Kunstkritikk en økning i besøkstall fra 212 000 årlige besøk i 2009 til 336 000 i 2012, og hittil i år har vi registrert nærmere 305 000 besøk, mot nærmere 236 000 i samme periode 2012.

Skjermbilde av Kunstkritikks nye arkivside, som lanseres i dag.
Skjermbilde av Kunstkritikks nye arkivside, som lanseres i dag.

Mer spesifikt hadde Kunstkritikk i første halvår 2013 nærmere 37.000 besøk fordelt på over 15.000 unike besøkende hver måned. Dette representerer en vekst på mer enn 28% i antall unike besøkende i første halvår 2013 i forhold til første halvår 2012.

Veksten i Sverige og Danmark er spesielt sterk, med en vekst på hhv. 76% og 56% i antall unike besøkende første halvår. Veksten i Norge var på 18,3% i samme periode.

Denne økningen ser ut til å fortsette – innenfor den siste måneden har Kunstkritikk hatt over 40 000 besøk fordelt på nærmere 18 000 unike besøkende.

Markering av 10-årsjubileum

I 2013 fyller Kunstkritikk 10 år, og i anledning jubileet lanserer vi i dag beta-utgaven av vår nye søk/arkiv-funksjon. Jubileet vil bli markert med et åpent arrangement på Kunstnernes Hus 22. november. Programmet for denne markeringen vil bli annonsert senere.

Leserinnlegg