Følg Kunstkritikks essayserie om 10-tallet i nordisk kunst

Ni skandinaviske skribenter, kritikere og kuratorer vil i løpet av våren dele sine refleksjoner over den nordiske samtidskunsten fra tiåret vi nettopp la bak oss.

Britta Marakatt-Labba er blant kunstnerne som trekkes frem i Kunstkritikks essayserie. Her fra hennes deltakelse på Documenta 14 i Kassel: Historja, 2003–07, installasjonsbilde fra Documenta Halle. © VG Bild-Kunst, Bonn 2017. Foto: Roman März.

I dag innleder Kunstkritikk en essayserie om 10-tallet i nordisk kunst. Vi har bedt skandinaviske skribenter, kritikere og kuratorer om å dele sine refleksjoner over kunstverk, kunstnerskap, temaer og tendenser på 10-tallets kunstscene, og svarforsøkene deres – ordet «essay» kommer som kjent fra det franske «essai», som betyr forsøk – vil bli publisert i løpet av de nærmeste månedene. De utvalgte bidragsyterne er Anders Kreuger, Ane Hjort Guttu, Anne Szefer Karlsen, Kim West, Mathias Danbolt, Rhea Dall, Sinziana Ravini, Toke Lykkeberg og Tommy Olsson.

«Nordisk kunst» er ikke en uproblematisk eller selvfølgelig kategori. Heller ikke en tidsavgrensning som «10-tallet» er en meningsbærende størrelse i seg selv. Strengt tatt er det et ganske umulig oppdrag vi har gitt bidragsyterne, når vi har bedt dem om å tilby leserne en oppsummering av den nordiske kunsten og kunstsamtalen de siste ti årene. Men umulige spørsmål kan avføde interessante svar, og forhåpentlig vil denne essayserien kunne være innledningen til en større samtale.

I invitasjonen oppfordret vi skribentene til ta for seg samtidskunsten i lys av sosiale og politiske hendelser, men også på kunstens egne materielle og estetiske betingelser. Til å se det store bildet og de konkrete eksemplene, det kunstneriske arbeidet og den kritiske resepsjonen. Artiklene vil være rikt illustrert og vil bli publisert både på skandinaviske språk og engelsk.

Først ut i serien er den svenske kritikeren Kim West med essayet «Det långa 2010-talet» som analyserer kunsten fra det tilbakelagte decenniet i relasjon til de digitale databasenes ideologi.

Samtlige essays i serien vil etter hvert kunne leses her: 10-tallet i nordisk kunst.

Kunstkritikks essayserie om 10-tallet i nordisk kunst er støttet av Fritt Ord.

Leserinnlegg