F 15 kjøper opp Momentum Lager ny storinstitusjon i Østfold

Galleri F 15 har kjøpt alle aksjene i Momentum, og vil i løpet av våren fusjoneres i et nytt fylkesgalleri for Østfold.

Galleri F 15 har kjøpt alle aksjene i Momentum, og vil i løpet av våren fusjoneres i et nytt fylkesgalleri for Østfold.

Galleri F 15 har kjøpt alle aksjene i Momentum, Nordisk festival for Samtidskunst. Fra årsskiftet er dermed
F 15 moderselskap for Momentum. Ordningen vil vare fram til de to institusjonene fusjonerer for å danne et nytt fylkesgalleri for Østfold i løpet av våren. Punkt Ø, som vil bli det offisielle navnet på den nye storinstitusjonen, har som mål å bli en tydelig og profilert institusjon med regionalt ansvar, internasjonal profil og internasjonale ambisjoner. Momentum og F15 vil bli de viktigste aktivitetene for Punkt Ø, som også ønsker å drive aktiviteter andre steder i fylket.

I dag er det Moss kommune som sitter med aksjemajoriteten i både F 15 og Momentum, men når Østfold fylkeskommune nå skyter inn 700.000.- i frisk egenkapital overtar fylket som hovedeier. I følge en utredning fra F 15 og Momentum skal den nye institusjonen ha en samlet økonomisk ramme på 16,6 millioner kroner, omtrent 4.3 millioner mer enn F 15 og Momentum har til sammen i dag. I følge Tor Andreas Gitlesen, direktør på F 15, har Østfold fylkeskommune og Moss kommune allerede vedtatt forpliktende vedtak om å opprette den nye institusjonen.

Før fusjonen trer i kraft i mai/junil vil den nåværende direktøren for Momentum, Jørn Mortensen, være ute av sin stilling. Den nye lederen av Momentum vil ikke lenger tituleres direktør, men vil i stedet være prosjektleder. Det er i følge Gitlesen ingen dramatikk forbundet med Mortensens avgang. Gitlesen selv vil være konstituert direktør også for Momentum inntil fusjonen blir gjennomført og Punkt Ø blir etablert.

Gitlesen understreker at sammenslåingen ikke først og fremst handler om effektivisering og å spare penger, men om visjoner. I den nevnte utredeningen trekker man paralleller til både Veneziabiennalen og Documenta i Kassel, viktige internasjonale utstillinger som har spilt en viktig rolle i profileringen av de to byene. I en norsk sammenheng sammenlignes prosjektet med Skulpturlandskap Nordland på 90-tallet, som har hatt en lignende funksjon for Nordland.

Comments (2)