Anders Eiebakke: En tabbe å utelate kunstnerne

– I ettertid er det for meg åpenbart at det var en tabbe å utelate kunstnerne fra innkjøpskomiteen, selv om det for mange framsto som et profesjonelt framskritt.

Anders Eiebakke.
Anders Eiebakke.

I 2015 feirer Museet for samtidskunst 25 år. Jubileet markeres fra 13. mars med utstillingen Fattig kunst – rik arv. Arte povera og parallelle praksiser 1968-2015. Kunstkritikk markerer begivenheten med åtte kritiske blikk på museet.

Anders Eiebakke er billedkunstner.

1. Hvordan vil du beskrive den faglige profilen til Museet for samtidskunst i de tretten årene museet eksisterte som selvstendig institusjon, fra 1990 til 2003?

Inntrykket var at det var introvert de første årene. Mange snakket om at bygningen var problemet, men jeg tror museets faglige innretning var begrensende. Det var noen fine unntak, som når de gikk ut og hentet inn gjestekuratorer, men inntrykket av «festning» handlet nok mer om kunstneriske valg enn om bygning. Mange av utstillingene og innkjøpene framsto som refleksjoner av enkeltpersoners personlige smak mer enn som faglig funderte. I ettertid er det for meg åpenbart at det var en tabbe å utelate kunstnerne fra innkjøpskomiteen, selv om det framsto, og for mange fortsatt framstår som, et profesjonelt framskritt.

2. Hvordan synes du museet har utviklet seg innenfor rammen av Nasjonalmuseet de siste tolv årene?

Fordi jeg ikke har førstehånds erfaring innenfra museet, blir det vanskelig å vurdere. Men det er åpenbart at en liten gruppe beslutningstakere har stor makt, og det er sjelden noen overraskelser i kunstneriske valg. Samtidig stusser jeg over at museet ikke bruker sin institusjonelle kraft til å diskutere kunst. Det virker som om de viktige utstillingene i Oslo er andre steder.

3. Hva har vært museets viktigste bidrag til det norske, nordiske og internasjonale kunstfeltet?

Mitt inntrykk er at det har vært satset på noen norske kunstnere som også har hatt relativt stor internasjonal suksess. Museet har neppe hatt noen større gjennomslagskraft som for eksempel Moderna Museet eller Louisiana, og det tror jeg skyldes mangel på kunstneriske visjoner og enkeltpersoner, ikke beliggenhet eller økonomi.

4. Hvordan mener du museet fungerer på Bankplassen i dag?

Jeg tror ikke Bankplassen kommer til å savne museet. Og jeg deler ikke oppfatningen om at et museum starter med bygningen. Det starter med et faglig oppdrag.

5. Hva er museets største utfordringer i årene frem til Nasjonalmuseet åpner i nye lokaler på Vestbanen i 2020?

Jeg håper at museet får de nødvendige menneskelige og økonomiske ressursene til å utvikle et dynamisk fagmiljø som kan ivareta norsk og internasjonal kunst i en bred samling. Men også til å produsere krevende og tankevekkende utstillinger uavhengig av samlingene, samt delta i utviklingen av spesifikke og generelle samtaler rundt kunst. Det krever radikale og engasjerte fagfolk, og mye penger.

Installasjonsbilde fra Aase Texmon Rygh. Modernisme for alltid!, 2014. Foto: Nasjonalmuseet.
Installasjonsbilde fra Aase Texmon Rygh, Modernisme for alltid!, 2014. Foto: Nasjonalmuseet.

Comments (5)