Vorsprung durch technik

Thomas Kvams video Eurobeing er en effektiv pastisj over massemedienes skremsels- og forvirringsteknikker på vegne av sine oppdragsgivere.

Eurobeing, Thomas Kvam, UKS Galleri, Oslo
18. november til 17.desember, 2006

Thomas Kvams video Eurobeing er en effektiv pastisj over massemedienes skremsels- og forvirringsteknikker på vegne av sine oppdragsgivere.


UKS Galleri er gjort om til kinosal i forbindelse med Thomas Kvams første separatutstilling i Norge. Et antall behagelige lenestoler er spredt utover gallerirommet hvor man kan sette seg bedagelig tilbake og la seg oppsluke av det 20 minutter lange videoarbeidet Eurobeing. Rommet er kledd i svart og et kraftig surroundanlegg legger lydkulissene rundt betrakteren. I det kontrasterende hvite resepsjonsområdet presenteres et fysisk verk relatert til videoarbeidet.

Thomas Kvam har gjort seg bemerket med sine videoinstallasjoner i en rekke europeiske land. I Norge har han først og fremst vært synlig gjennom samarbeidet med Frode Oldereid på The Machine Project, samt på den turnerende Detox-utstillingen. Eurobeing markerer starten på Kvams stipendiatstilling ved kunstakademiet hvor videokunst skal være hans forskningsområde.

Eurobeing starter i de østerrikske alper med verkets «arabiske» hovedkarakter kledd i Hitler-kostyme som maler et portrett av profeten Muhammed med usynlig blekk. Karakteren snakker parodisk arabisk-engelsk med klare brytninger til «hitlersk». På et tidspunkt utbryter karakteren; «Where is Wagner when you need him?!», mens blomstene duver i forgrunnen og solen skinner fra skyfri himmel.

Et kryssklipp senere dukker en CIA-aktig agent opp, tilsynelatende inne i det usynlige Muhammed-portrettet, hvor han rapporterer om hendelsene til sin oppdragsgiver i The United States of Eurabia. Neste kryssklipp og vi befinner oss i et klassisk newsroom kjent fra CNN og Al Jazeera, hvor den samme arabiske karakteren dukker opp på et TV-innslag med truende helskjegg og maskingevær. Nyhetsankeret setter over til «Abdul» i et fragmentert videoklipp fra krigssonen i The White City. Nytt fragment og vi introduseres for en selvmordsbomber, som viser seg å være en innleid skuespiller i sensasjonalismens navn.

I et heseblesende tempo gjør Kvam tydelig sitt kritiske blikk på dagens mediebilde og medienes overfladiske håndtering av komplekse konflikter. Den rådende overskriftsjournalistikken, gjort allment akseptert av CNN, Fox News, TV2 og dess like, får sitt pass påskrevet og betrakteren, selveste Eurobeing, bombarderes av overskifter, forenklinger og buzz-words som formidles med sannsigerens selvfølgelighet. Kvam kjenner klippeteknikkens suggererende effekter og pøser på med raske sceneskifter som gjør at man kun sitter igjen med fragmenter av innholdet. Dette er en effektiv pastisj over massemedienes skremsels- og forvirringsteknikker på vegne av sine oppdragsgivere. Videoarbeidet er akkompagnert med et lydspor som bidrar til å øke spenningen for betrakteren. Drivende rytmer og et repeterende musikalsktema brytes opp av eksplosjoner, skuddsalver og det fiktive publikums latter.

Eurobeing presenteres i et visuelt uttrykk som tangerer animasjonsfilmens og tegneseriens estetikk. Karakterene er filmet i tradisjonell forstand for så å bearbeides digitalt slik at de fremstår som Max Headroom-aktige dukker som opererer mot en digital bakgrunn. For de som husker 80-tallet var Headroom en digitalt fremstilt TV-personlighet som inngikk i en kortlivet TV-serie og senere degradert/elevert til VJ. Headroom er mest kjent for sitt samspill med Art of Noise på låta Paranoimia (1986). Teknikken Kvam bruker i store deler av Eurobeing er tilsvarende til den Richard Linklater benytter i sine helaftens animasjonsfilmer, Waking Life (2001) og A Scanner Darkly (2006), hvor handlingen først filmes tradisjonelt for så å bearbeides rute for rute. Resultatet er slående både hos Linklater og Kvam, og etablerer et slags pseudounivers på siden av den rådende virkelighet.

Det bearbeidede filmmaterialet bidrar til at betrakteren umiddelbart identifiserer innholdet som fiktivt. Samtidig gir det kunstneren frihet til å skape overdrivelser som understreker budskapet – eksempelvis eksploderer den falske selvmordsbomberen så blodet spruter ned kameralinsen. Splatterkunst. Når det gjøres i animasjonens formspråk er det lettere å fortolke og oversette til meningsbærende symboler. Realfilmens virkelighetsbilde ville blitt for nært og sannsynligvis skapt avstand og avsky fremfor tolkningsrom.

Det er en dystopisk verden som presenteres. I innslagene fra The White City serveres det post-apokalyptiske bilder fra en digitalisert tegneserieverden á la Sin City (Frank Miller) og Hellboy (Mike Mignola). Det er i disse scenene Kvam gjør best nytte av de digitale verktøyene. Universet Kvam presenterer er tankevekkende og gjør god nytte av tilskuernes egne fordommer enten de retter seg mot amerikanske, europeiske eller arabiske styremakter. Virkelighetsbildet hvor vestlige verdier og normer sammensmelter med det Kvam betegner som «politisk islam» må være skrekkscenariet for gamlelandets mange fremskrittstroende.

Eurobeing-utstillingen ser ut til å være en del av en pågående trend blant forholdsvis unge norske kunstnere som i stadig økende grad inkluderer animasjonsarbeider i sine kunstprosjekter. Fra internasjonalt hold har en kunstner som William Kentridge markert seg sterkt gjennom flere år med sine animerte kulltegninger, og han har inntatt en slags særstilling blant såkalt seriøse kunstnere som benytter animasjon som kunstnerisk uttrykk. Her hjemme har Therese Jakobsens og Erik Vangs eksperimentelle videoarbeider, i likhet med Inger Lise Hansens stop-motion animasjoner, fått mye positiv oppmerksomhet både i billedkunst- og filmmiljøet. Samtidig har en animasjonskunstner som Sven Påhlsson først og fremst blitt tatt inn i varmen hos billedkunstmiljøet, men nærmest blitt oversett av filmmiljøet. Thomas Kvam på sin side opphever grensene mellom videokunst, film og TV med sitt kunstprosjekt, som ville vært like selvfølgelig på MTV (i hvert fall på 80- og 90-tallet) og kortfilmfestivalen som på UKS Galleri.

Sannsynligvis er animasjonens oppblomstring i norsk kunst et resultat av lettere tilgang til digitale verktøy som forenkler animasjonsprosessen både teknisk og økonomisk. Videokunstens krav til teknisk kvalitet er ikke nødvendigvis like rigid som i filmbransjen, slik at man faktisk kan slippe unna uten å blåse av et lite statsbudsjett underveis. Det kan synes som om de nye animasjonsverktøyene er i ferd med å gjøre seg gjeldene for videokunsten på samme vis som den revolusjonerende videoteknikken gjorde det på 70- og 80-tallet.

Ut i fra det jeg har sett med Eurobeing er jeg meget nysgjerrig på Thomas Kvams videre forskning og kunstneriske arbeid innen videokunst. Eurobeing gir håp om at også norsk videokunst skal løftes opp fra ørkesløse filmatiske verk med hjemmevideokvalitet. Tiden er forbi da det var nok å sove både foran og bak kameraet, for så å smelle «kunst»-merkelappen på det hele. Digitale verktøy åpner for å skape mer kommunikative videoarbeider og det viser Kvam i fullt monn med Eurobeing. Ved å benytte «tricks of the trade» leverer Kvam et suggererende og engasjerende videoarbeid som har et publikumspotensiale langt utover UKS Galleriets sorte kube.

Ved hjelp av de digitale verktøyene produserer Kvam en vellykket videokommentar til dagens nyhetsbilde. De tekniske valgene er gode for å skape et parallelt univers hvor kunstneren kan boltre seg med truismer og andre slagkraftige uttalelser uten å bli for direkte. Kvams gjengivelse av Muhammed-portrettet i galleriets resepsjonsområde fungerer mindre bra i mine øyne. Filmens budskap er tydelig og provoserende nok slik at det faktiske maleriet kun blir en banal påminnelse av filmens poengterte mediekritikk.

Comments (11)