– Vi ble oppfordret til å komme med konstruktiv kritikk

Direktør for Momentumbiennalen, Dag Aak Sveinar, svarer på anklagene om sabotasje fremsatt i et åpent brev fra den oppsagte kuratoren Théo-Mario Coppola.

Fra åpningen av Momentum 11 i Moss den 18. juni. S-AR’s Plattformpaviljong, 2021. Foto: Ingeborg Øien Thorsland.

Da Momentumbiennalen åpnet lørdag formiddag, uten samtykke fra sin oppsagte kurator, Théo-Mario Coppola, var det en redusert utstilling som møtte publikum. Teknikerne på Galleri F 15 var i gang med å dekke til enkelte kunstverk. Rom i galleriet var stengt og videoer skrudd av, og kun et minimum av informasjon om utstillingen var tilgjengelig.

– Ingen har bedt om å få sine arbeider dekket til, sier Dag Aak Sveinar, direktør for Momentum og Galleri F 15, til Kunstkritikk. Han viser til et åpent brev Coppola sendte dagen før åpningen, der kuratoren anklager Momentum-ledelsen for å ha sabotert arbeidet hans med biennalen, og sier flere kunstnere uttrykte bekymring og et ønske om å trekke sin deltakelse hvis ikke kuratoren ble gjeninnsatt.

– Av respekt for disse forespørslene og for å ta hensyn til praktiske anliggende som nødutganger besluttet vi å dekke til verkene på åpningen. Det var en midlertidig løsning og vi er fortsatt i dialog med kunstnerne for å bekrefte deres deltakelse, sier Sveinar.

I brevet fremmer Coppola en rekke beskyldninger mot Galleri F 15. Han hevder galleriet ikke har prioritert arbeidet med biennalen. Dette skal ha ført til utsettelser på flere områder og tvunget Coppola til å arbeide mye overtid. Ifølge Coppola er det fortsatt verker som ikke er ferdig produsert og installert. I tillegg etterlyser han en forsikring fra Momentum om at deler av prosjektet som finner sted utenfor utstillingen, blant annet en nettside og en serie «internasjonale begivenheter», som Coppola anser som viktige, vil gjennomføres.

Sveinar mener at omfanget av Coppolas prosjekt ser ut til å ha utvidet seg siden samarbeidet ble avsluttet, men han understreker at de er forpliktet til å sikre at hans kuratoriske konsept blir gjennomført i sin helhet og at alle kunstnerne får presentere sine arbeider.

– Men etter at vi avsluttet samarbeidet har kuratoren aktivt motarbeidet biennalen og spurt flere kunstnere om å gi ham solidarisk støtte. Dette har satt alle i en veldig vanskelig situasjon. Flere kunstnere, som Marinella Senatore, har ventet med å gi detaljer om ferdigstillingen av sine verker i påvente av at Coppola skal bli gjeninnsatt som kurator, sier Sveinar.

I slutten av mai skal Coppola ha advart galleriet om større forsinkelser i ferdigstillingen og transport av kunstverk. Likevel skal F 15 ha nektet å utsette åpningen av biennalen, sier Coppola. Han mener biennalen heller ikke har imøtekommet hans forespørsel om å få et innreisepass til Norge i forbindelse med Covid-19-pandemien, men ifølge Sveinar ble Coppolas forespørsel om et innreisepass til Norge avvist av Utenriksdepartementet under et felles Teams-møte med biennalen og Coppola.

Videre hevder Coppola at han har blitt dårlig behandlet av galleriet og at hans rolle som kurator har blitt undergravd: «Gjentatte ganger mottok jeg påtrengende e-poster, upassende telefonsamtaler og nedsettende kommentarer», skriver Coppola i brevet.

– Vi ble oppfordret til å komme med konstruktiv kritikk og vi har behandlet ham som vi ville behandlet en hvilken som helst ansatt, sier Sveinar om Coppolas beskyldninger. Han er grunnleggende uenig i kuratorens fremstillingen av saken.

Ifølge Sveinar er hovedgrunnen til Coppolas oppsigelse at han ikke levert kuratoriske tekster. Han bekreftet heller ikke bidragsyterne til The Reader, som skulle ha vært ferdig i april.

– I mai ble det sagt at dette skulle komme i juni, deretter mot slutten av biennalen. Det er denne skyvingen på alle tidsfrister som er problemet. Å produsere verker under en pandemi er svært utfordrende, men tekster er det mulig å skrive, sier Sveinar. han medgir at utstillingen ikke er fullstendig uten kuratorens tekster.

– Vi kommer ikke bort fra det, dette savner vi jo veldig. Samtidig har vi en forpliktelse til kunstnerne, sier Sveinar. Han har fortsatt ambisjoner om å få utgitt katalogen i samarbeid med Coppola, og forsikrer at biennalens performanceprogram vil bli gjennomført i august i henhold til kuratorens prosjektskisse.

Coppola hevder i brevet at avgjørelsen om å åpne biennalen for enhver pris ikke til tar hensyn kunstnerne og krenker både deres rettigheter og prosjektets integritet. «Hvis jeg ikke blir gjeninnsatt, og skulle vi ikke kunne gjenoppta arbeidet i fellesskap, vil jeg trekke prosjektet og tittelen House of Commons, mine tekster samt navnet mitt fra den ellevte utgaven av Momentum», avslutter han.

Leserinnlegg