Vannkraftverk på Nasjonalgalleriet

Mønstringen av Bård Breiviks kunst i Nasjonalgalleriet er Nasjonalmuseets første utstilling med en enkeltkunstner og derfor sett fram til med store forventninger.

Mønstringen av Bård Breiviks kunst i Nasjonalgalleriet er Nasjonalmuseets første utstilling med en enkeltkunstner og derfor sett fram til med store forventninger. Vår anmelder mener utstillingen viser en overraskende samlet og konsentrert samtidsposisjon.


Bård Breivik har vært tilstede som en tung figur i skandinavisk kunstliv gjennom flere årtier, med en materialbruk som har vært alt annet enn fnugglett. I stor stil har Breivik knust på med de helt grandiose formatene. Mange ser nok Breivik som en autonom kunstner i modernistisk forstand, med full kontroll over egen produksjon, som i det fulle og hele bærer en utmeislet Breivik-signatur. Alternativt kan man se gruppeproduksjonsmentaliteten på 70-tallet som en kontinuerlig rettesnor for kunstneren. Den gangen var Breivik med på å starte kunstgruppa Lyn, som en reaksjon mot klamme, romantiske holdninger til kunstnerrollen. I dag danner kunstneren arbeiderfellesskap med matrise av håndverkere, som anonymt opprettholder håndens evne til avanserte teknikker i en verden som ellers bikker over i teknologisk automatikk.

Works in progress
En viss skepsis til proklamerte «nestorer» kan jo melde seg når en mønstring av Breiviks kunst presenteres som Nasjonalmuseets første utstilling med en enkeltkunstner. Kan vi da vente oss en datert maskulin muskeloppvisning? Motforestillinger tilknyttet en kunstnerisk og kulturell imperialisme står i kø. Disse forestillingene blir ikke totalt stilt til skamme, like fullt viser Vortex en overraskende konsentrert samtidsposisjon som står i kontrast til et tidligere mer formalt og stillestående uttrykk fra 80- og 90-tallet. Breivik åpner opp for innspill, vel og merke fremdeles med hovedvekt på materialets mest ytterliggående muligheter. For yngre kunstnere i dag er det en selvfølge å globalisere seg ut i verden, denne bevegelsen utad reflekteres i Breiviks praksis, i sterkere grad enn hos mange andre i hans generasjon. De nye arbeidene i utstillingen er laget i Kina, det landet som i mest ekstrem grad inkorporerer møtet mellom tradisjonell fortid og hypermoderne samtid. Kina som håndverksbastion, med billig arbeidskraft og kjapt tempo, har muliggjort gigantprosjektene. Breivik har blant annet samarbeidet med kinesiske kobberslagere, som besitter en kunnskap som langt på vei er forsvunnet i Europa. Denne risikable prosessen, med alle sine faremomenter under langveistransport, tunge løft og intrikat logistikk og montering er inkludert i utstillingen som et sentralt moment, både i katalogtekster og utstillingens undertittel. Dette «larger than life» aspektet fremstår som en understrekning av selve produksjonsapparatets rolle, et trekk som burde bidra med å dra kunstnerpersonasjen Breivik ned fra seierspallen. Den globale dimensjonen i Breiviks kunst brukes fremdeles i høy grad som et rent verktøy til inntekt for hans formale og estetiske poenger, men samtidig antydes det en smule bevissthet rundt denne teoretisk sett problematiske situasjonen. Arbeidenes prosessuelle karakter og latente konfliktstoff kan i beste fall oppfattes som et ønske om fremvise en kompleksitet. Indirekte, kanskje ubevisst, tematiserer arbeidene resultater av utvinning og utarming i en spesifikk kulturell og økonomisk situasjon.

Slik jeg ser det fremstår ytterpunktene mellom det opake og det transparente som et hovedmotiv i Vortex, og en figurativ fiksjonsdimensjon gjør seg gjeldende på en måte som ikke har vært like synlig tidligere: Ruvende masser, avgrunner og skypumper er allstedsnærværende elementer som hinter om nærliggende ragnarokk i naturen. Men samtidig finnes det en ambivalent ro her, som redder oss fra den totalt pompøse og overtydelige katastrofen. Den tekniske overlegenheten står i så måte i fare for at å gjøre utstillingen som helhet blir for dandert og uangripelig. Men det apokalyptiske motivet, med sine svarte okkulte grotter og tjern, inngår i en sammenheng som i ett og samme verk nok kan fremstå både som prehistorisk, samtidskommenterende og utenomjordisk.

Størknet lava
Den retrospektive delen av utstillingen er viet de monumentale formene i diabas, størknet lava, for det meste søyler. Det klassisk arkaiske er her koblet med et tidspreget formspråk fra 80-tallet, som sett i relieff av utstillingens nyere arbeider fremstår som litt avstengt i sin himmelstrebende evighetsproblematikk. Det er vanskelig å knytte det kultiske an til noe som bryter ut av fortiden, til tross for den knallharde materialiteten rett foran nesa på betrakteren.

En luftigere, mer befriende virkning har Partitur for en lengre samtale, en serie på 99 vertikalstilte båtformer, alle 120 cm, laget over et tidsspenn på over 20 år. Formene er utført ved hjelp av forskjellige håndverksteknikker, og i både «fattige» og «rike» materialer, som metaller, bambus, knust eggeskall og perlemorintarsia. Tittelen hinter om et musikalsk noteark; flyktighet og klangdetaljer forent i en strikt billedform.

Et annet serielt arbeid, men fra de siste årene, er Kulturell insektsamling som består av mange hundre kinesiske sikadeamuletter, mer eller mindre stilisert og i forskjellige størrelser, farger og materialer som jade, alle innkjøpt av kunstneren på markeder i Bejing over flere år. Ved at gjenstandene fantes forut for verket, opptrer kunstneren kun som samler og iscenesetter, som bearbeider ved å gruppere, linjere og lage nye «setninger» på veggen.

Vann som materie
Det som holdes i sjakk av en gjennomgripende struktur fremstår i Vortex som noe vilt og destruktivt, både konkretisert og abstrahert i form av vann, livgivende og dødbringende. I utstillingens første sal interagerer noen fantastiske verk som har vann som gjennomgangsmotiv. Vannets smidige overflate, som reagerer på bevegelse med bølger i forskjellige formasjoner får en optimal utforming i den firedelte datakonstruerte gulvskulpturen Brutte flater I-IV. De svarte tverrsnittene av bølgemasser reflekterer lyset. De statiske, men skinnende kurvene skaper gjennomført unaturlige Alien-aktige former som er direkte uimotståelige i sin slicke overflateestetikk. Bevegelsen tingliggjøres effektivt. Denne seige monumentaliteten snakker et fremmed språk på randen av et uforutsigbart meningskollaps. Den maskinelle perfeksjonen synes umenneskelig.

Vortex er virvlende vann som oppstår i konflikten mellom motsatte strømmer. Den seks meter høye skulpturen Vortex er av drevet, høypolert rustfritt stål basert på modellert leire. Den sølvaktige virvelen trer i posisjon og energilader hele rommet. Farhad Kalantarys installasjon If these walls should ever fall støtter i sammenligning opp gallerirommets ytre strukturer, med bærebjelker og støtter som løper fra gulv til tak. I Breiviks tilfelle opprettholdes det museale som uproblematisk rammeverk i sterkere grad, men heller ikke her er det fritt for risikoelementer. Formen opptrer som en malstrøm hentet rett fra Saltstraumen eller en skypumpe som ser ut til å drille seg nedover med en klaring på 1 cm over parketten. Akkurat dette pregnante mellomrommet blir et høydepunkt av eksepsjonell sugende spenning, som et damoklessverd i hårfin balanse.

Dunkel masse
Uten tittel, i rommet ved siden av, står muligens i gjeld til Richard Serra, som fra 1968-70 utførte en serie med Splash pieces, hvor han slengte flytende bly i sammenføyningene mellom gulv og vegg på Leo Castellis galleri i New York. Disse avstøpningene av den kroppslige tilstedeværelsen og den industrielle materialiteten som her fikk en «antiform», dukker opp som referansepunkt i møte med Breiviks arbeid i drevet, rustfritt stål. En krummende horisontal formasjon, seks meter bred og ca halvparten så høy, opptar en av veggene i den ellers tomme og sparsomt belyste tidligere kobberstikksalen. Den står der som en fjellvegg. Noe buldrer, velter og renner i overflaten, men det organiske mylderet opptrer i en skinnende dvaletilstand. Arbeidet beveger seg ut av det overordnet museale; det makter å skape et annet sted som har direkte innflytelse på betrakterens kropp. Dunkelheten overtar rommet og antyder bevegelse i det ubevegelige. Det som oppstår er intenst, ikke fordi arbeidet ligner en bølge, en massiv vegg av vann i tider hvor det har har gått inflasjon i å kalle alt som er begredelig for tsunami, men fordi verket makter å sprenge seg ut av denne begrensende lesningen. Det klaffer fordi det viser oss noe vi frykter, men som vi ikke klarer å beskrive. Resultatet er bølgesterkt. Vi vet: vann betyr forandring:

«Jeg drømmer om vann igjen. Drømmer at vannet er på meg og i meg og rundt meg og at det flyter og flommer og drypper og jeg har hørt at det å drømme om vann betyr forandring og hver gang jeg drømmer om vann tenker jeg; satan, forandring nå igjen. Skal det aldri ta slutt?»

(Erlend Loe, Fakta om Finland, Cappelen 2001)

Comments (8)