Oslo bystyre stemmer for å bevare Y-blokka

– Vi kunne ikke la høringen gå av gårde uten å gi et signal om hva Oslos folkevalgte synes, sier Sofia Rana, bystyrerepresentant for partiet Rødt.

Fra demonstrasjonen foran Stortinget til støtte for Y-blokka 2. januar i år. Foto: Mariann Enge.

Oslo bystyre stemte i går for å bevare Y-blokka. Det skjedde under behandling av et høringssvar til Statsbygg om byggingen av det nye regjeringskvartalet, og forslaget fikk bred partipolitisk oppslutning. I bystyret var det kun Arbeiderpartiet og Høyre som stemte mot, noe de også gjorde i 2016, da bystyret godkjente rivingen av Y-blokka. Men etter kommunevalget i 2019 har de store partiene mistet flertallet.

– Vi kunne ikke la høringen gå av gårde uten å gi et signal om hva Oslos folkevalgte synes, sier Sofia Rana som ble valgt inn i bystyret for partiet Rødt ved kommunevalget. Sammen med Hallstein Bjercke (V) samlet hun partiene i bystyret om å be staten foreta «en fullverdig utredning av et alternativ der fortrinnsvis hele, subsidiært deler av Y-blokka bevares og integreres i nytt regjeringskvartal».

I høringssvaret som ble vedtatt i går omtaler Oslo kommune dessuten de negative konsekvensene ved etableringen av det nye regjeringskvartalet som svært omfattende, og bystyret oppfordrer Statsbygg til å vurdere «hensiktsmessigheten av prosjektet på nytt».

Blant annet har Statsbygg foreslått å etablere en sikkerhetssone gjennom Youngstorget hvor store politiske markeringer som 8. mars og 1. mai avholdes hvert år.

Til Klassekampen i forrige uke omtalte Hallstein Bjercke kostnadsrammen til det nye regjeringskvartalet som «vanvittig», og stilte spørsmål ved kostnadene til byggeprosjektet i lys av koronapandemien. «Mest sannsynlig bør kvartalet bygges i faser, og da bør en ta de minst omstridte fasene først. Vi frykter en byggestopp – da står Oslo der med et gedigent krater midt i sentrum på ubestemt tid,» uttalte Hallstein Bjercke til avisen.

– For Arbeiderpartiet trumfer sikkerhet alle hensyn, sa Line Steine Oma under gårsdagens bystyremøte. Hun jobbet i regjeringskvartalet den 22. juli, og fortalte hvordan hun hadde blitt dekket av glasskår etter eksplosjonen. Høyres representant, Øystein Sundelin, mente prosjektet og planleggingen allerede har vært såpass kostbar og langvarig at det må bli en stopp for politiske omkamper.

– Vi følte at vi ikke kunne gi oss så lett. Det er i alle fall en symbolsk handling, og skal jeg være helt ærlig så er jeg ikke veldig optimistisk. Staten kan gjøre hva de vil og overkjøre oss uten å lytte til lokaldemokratiet, sier Rana.

Sofia Rana, bystyrerepresentant for Rødt.

Comments