Kunstseminar på Litteraturfestivalen

Sted, fellesskap, hukommelse og kulturminner er tema for kunst- og teoriseminaret Fremtidsruiner under Norsk Litteraturfestival onsdag. Syv kunstnere deltar med nye prosjekter.

Stian Ådlandsvik/Lutz-Rainer Müllers hjulkapsel-verk Rims for Gudbrandsdalen. Foto: Müller/Ådlandsvik
Stian Ådlandsvik/Lutz-Rainer Müllers hjulkapsel-verk Rims for Gudbrandsdalen. Foto: Müller/Ådlandsvik

Under Norsk Litteraturfestival på Lillehammer denne uken får også kunstpublikummet sitt: Eivind Slettemeås og Erling Moestue Bugge står bak et større prosjekt som får sin første manifestasjon nettopp den uken, ifølge en pressemelding. Seminaret Fremtidsruiner onsdag 29. mai sparker i gang Fragment og momument fra en nåtidsarkeologi, et større prosjekt som utforsker sammenhengene mellom sted, hukommelse, kulturminner og fellesskap.

Bodil Furu, Jumana Manna, Erik Pirolt og duoene Stian Ådlandsvik / Lutz-Rainer Müller og Marius Engh / Tarje Eikanger Gullaksen deltar alle med langvarige kunstprosjekter – mange er fortsatt bare i støpeskjeen. Også en bokserie, Pillars and Diagrams, er på tegnebrettet. Om de ennå er i prosess, presenteres samtlige kunstprosjekter på onsdagens seminar.

Skisse til Erik Pirolts utendørsskulptur. Foto: Erik Pirolt
Skisse til Erik Pirolts utendørsskulptur. Foto: Erik Pirolt

Furu jobber med en dokumentarfilm om et spesifikt steds sammensatte identitet. Filmskaperen tar for seg kommunene Sør-Fron og Nord-Fron i Gudbrandsdalen og vil ta del i lag og foreninger der over tid for å kunne ferdigstille prosjektet De små steders virkelighet i 2015. Mannas Mappa Mundi tar utgangspunkt i hvordan Jerusalem var sentralt på det kristne verdenskartet The Hereford Mappa Mundi i middelalderen – landenes fremtreden på kartet var symbolsk bestemt, ikke geografisk. Lutz og Ådlandsvik produserer Rims for Gudbrandsdalen, en serie hjulkapsler til biler med mønstre basert på gammel lokal håndverkstradisjon, mens Gullaksen og Engh tilbakelegger en ny etappe i sitt allerede etablerte gå-prosjekt. Pirolt produserer en stor, beboelig utendørsskulptur med form mellom det arkitektoniske og det dyriske.

Det er tenkt at prosjektet som helhet skal pågå til godt ut i 2015, da et oppfølgingsseminar skal komme til. Til sist vil en antologi ta opp i seg alle delene av prosjektet, som også har en tung litterær komponent: på seminaret deltar også litteraturviter Janike Kampevold Larsen, forfatter Thure Erik Lund, kritiker og skribent Susanne Christensen, og forfatter Lars Mørch Finborud, som også er kurator ved Henie Onstad Kunstsenter.  

Jumana Mannas mosaikkverk har tidligere vært vist i en mindre versjon på UKS i Oslo. Det nye arbeidet måler 2.7 meter og er laget for Pilegrimssenteret på Dale-Gudbrand. Foto: Jumana Manna.
Jumana Mannas mosaikkverk har tidligere vært vist i en mindre versjon på UKS i Oslo. Det nye arbeidet måler 2.7 meter og er laget for Pilegrimssenteret på Dale-Gudbrand. Foto: Jumana Manna.

Leserinnlegg