Fotografiske klisjéer

Hedevig Anker er blant de få som arbeider med fotografiske problemstillinger innenfor et piktorialistisk formpråk i dag. Men klarer hun å fylle det dekorative rommet med mening?

Hedevig Anker, SHKS #2, 2007.

På begynnelsen av 1900-tallet hadde det piktorialistiske fotografiet stor betydning for anerkjennelsen av fotografiet som kunstart. Men siden den gang har det maleriske fotografiet blitt nedvurdert som konservativt, klisjébasert og borgerlig. Likevel arbeider en liten gruppe kunstnere ufortrødent med fotografiske problemstillinger innenfor et piktorialistisk formspråk, på siden av den dominerende dokumentariske og konseptuelle fotografiske tradisjonen. Hedevig Anker er én av disse. Spørsmålet er om hun klarer å fylle det dekorative rommet med mening.

For å få svar på dette spørsmålet må vi nærlese Ankers fotografiske metode. Over en tiårsperiode har hun fotografert interiører i fraflyttede bygninger og produsert serier både fra hus og leiligheter hun selv har en tilknytning til og fra kulturelle monumenter som Eidsvollsbygningen og Villa Stenersen. Uttrykket spenner fra representasjon til total abstraksjon i de tilfellene der kunstneren har gått så tett inn på motivet at bare verkstittelen antyder hva vi ser. Den delikate estetikken er gjennomgående og vitner om en sikker sans for nyanser og valører. Et eksempel er Collettsgate #1, et kvadratisk bilde der noe som muligens er en sprekk mellom to gardiner er gjengitt i soft-focus. Mest av alt minner det om Gunnar S. Gundersens formale eksperimenter, i et kaldere og mer feminint fargespekter.

Hedevig Anker, Villa Stenersen, 2010.

De tomme interiørene er gjengitt på bakgrunn av et kroppslig forankret perspektiv og fremstår som resultat av fotografens fysiske posisjon innenfor de fotograferte rommene. Som betraktere plasseres vi i fotografens sted og med henne titter vi inn gjennom en dør etterlatt på gløtt i Eidsvoll #1, går krokbøyd under det lave taket på det kalde, støvete loftet i Slemdal-serien og stanser opp et øyeblikk i den herskapelige vindeltrappen i lokalene til gamle Statens håndverks- og kunstindustriskole. Det subjektive perspektivet innebærer en understrekning av fotografiets fragmentkarakter, hvordan ethvert fotografi er et utsnitt fra et større visuelt felt og derfor også alltid holder noe utenfor billedrammen.

Det er nettopp i kraft av tomrommet, det usynlige feltet fotografiet er en del av og som de tomme bygningene blir en metafor på, at betrakteren kan tre inn i bildene. Dette understrekes i Dør et sted, og i bildene i Eidsvoll-serien der en melodramatisk, ladet stemning går igjen. Dette er fotografier som inviterer betrakteren til å fullføre en ufullstendig fortelling ved å sette seriens enkeltbilder i sammenheng og trekke linjer fra de avbildete stedene til de hendelsene som kanskje eller kanskje ikke fant sted nettopp der.

Hedevig Anker, Slemdal #11, 2000/2010.

Men jo tettere inn på bildene vi går, jo mer trer det narrative perspektivet i bakgrunnen. Og i stedet fremtrer de fotografiske klisjéene, til alt du står igjen med er et modernistisk, formalt fotografi. Går man inn på Ankers bilder, blir fokus, uskarphet, lys og skygge, og den brutale fotografiske fragmenteringen av det visuelle feltet tilstedeværende subjekter i sin egen rett. Poenget illustreres eksplisitt i verket Studiosituasjon. Det viser to store bilder plassert på gulvet med forsiden inn mot veggen. Motivet holdes tilbake, men på baksiden av bildene er Ankers navn å lese og kunstneren selv speiles i det ene bildets blanke bakside. Med dette føres fotografiets effekt, eller mangel på sådan, tilbake til et kunstnersubjekt og til hans eller hennes formale valg.

Dessverre stopper det der. Anker viser frem de fotografiske virkemidlene, men hun problematiserer dem ikke. Her fungerer de først og fremst som estetiserende kvaliteter. Siden fotografiet er tatt inn i varmen som kunstnerisk medium for lenge siden, er det vanskelig å skjønne hvor Anker vil med dette prosjektet. Innenfor den museale konteksten, og i særlig høy grad innenfor Stenersenmuseets klaustrofobiske kube, fremstår Perspective som om de siste 20 års kunsthistorie aldri hadde skjedd. Prosjektet lukker øynene for fotografiets forankring i en samhandlingssituasjon som ikke bare består av en kunstner og et verk, men også av betrakteren og den kontekstuelle sammenhengen arbeidene til enhver tid går inn i. Dette perspektivet overses glatt. Dermed bidrar heller ikke utstillingen til en restituering av piktorialismens allerede tvilsomme renommé.

Hedevig Anker, Uten tittel, 2002

Comments (7)