Fem gallerier får millionstøtte

I Oslo får 1857 og Dortmund Bodega 1,2 millioner kroner hver. I Bergen får Entrée samme støttebeløp. I Tromsø får Kurant og Jet Pascua henholdsvis 0,9 og 0,8 millioner kroner.

Norsk Kulturråd har i rådsmøtet den 28. desember bevilget totalt 5,3 millioner i støtte til kunstnerstyrte visningssteder. Støtten skal fordeles over tre år.

Timothy Furey, The Savage Innocents, 2010. Fra åpningsutstillingen på visningsstedet1857.

I Oslo får 1857 og Dortmund Bodega 1,2 millioner kroner hver. I Bergen får Entrée samme støttebeløp. I Tromsø får Kurant og Jet Pascua henholdsvis 0.9 og 0,8 millioner kroner.

Ordningen med øremerkede midler til kunstnerstyrte visningssteder er ny i 2010. Formålet er å styrke og profesjonalisere kunstnerstyrte visningssteder som er i etableringsfasen, og bidra til større forutsigbarhet i planlegging og drift. Ordningen er et prøveprosjekt.

I vurderingen av søknadene har Norsk kulturråd lagt vekt på kunstnerisk kvalitet og aktivitet, at stedet inkluderer flere kunstnere i sin virksomhet og utforsker publikumstilgjengelighet på ulike måter.

Comments (5)