Debattmøte om Vanessa Bairds regjeringsfresker

Esther Maria Bjørneboe, leder for støtteaksjonen for Bairds monumentalmaleri i Regjeringskvartalet, møter KORO-direktør Svein Bjørkås til debatt.

Vanessa Baird, Lyset forsvinner - bare vi lukker øynene, 2012. © Vanessa Baird. Foto: Trond A. Isaksen / KORO.
Vanessa Baird, Lyset forsvinner – bare vi lukker øynene, 2012. © Vanessa Baird. Foto: Trond A. Isaksen / KORO.

Nyheten om at Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt seg for å kullkaste Vanessa Bairds tredje og siste veggmaleri i Regjeringsbygg 6 har vakt harme i Kultur-Norge. Klassekampens debattkonsept, Halv7, tar saken opp til debatt i kveld kl. 18.30. I møteinnkallingen spør man blant annet om avvisning av Bairds verk innebærer en knebling av den frie kunsten.
Før debatten vil Vanessa Baird og Hilde Skjeggestad, som har ledet kunstutvalget som står bak utsmykningsoppdraget, snakke om verket og byråkratiets håndtering av saken.

Panelet består av:

  • Esther Maria Bjørneboe, Støtteaksjon for Vanessa Bairds kunst i Regjeringsbygg 6
  • Solveig Grødem Sandelson, debattredaktør i Stavanger Aftenblad
  • Svein Bjørkås, direktør i KORO (Kunst i offentlig rom)

Helse- og omsorgsdepartementet er også invitert, men ønsket ikke å stille i debatten.

Ordstyrer er Haakon Flemmen, kulturredaktør i Klassekampen.

Debatten finner sted på Kulturhuset, Youngstorget i Oslo.

Comments