Beslut idag om kulturbudgeten

Alliansen skär ner tidskriftsstödet med 15 miljoner och omintetgör regeringens fri entré-reform och satsningar på offentlig konst. Samtidigt ges 34 miljoner för att göra Kulturbryggan till en del av Konstnärsnämnden.

Idag beslutar riksdagen om Alliansens kulturbudget.
Sveriges riksdag.

Idag fattas det slutgiltiga beslutet om nästa års kulturbudget. Trots den senaste veckans opinionsstorm, som idag nådde Dagens Nyheters ledarsida, så väntas Alliansens förslag att strypa 79% av tidskriftsstödet klubbas igenom i riksdagen. Som Kunstkritikk tidigare har skrivit så får detta som sannolik konsekvens att en stor del av landets kulturtidskrifter kommer att tvingas lägga ner under 2015. Alliansens budget innebär också 365 miljoner kronor mindre till kulturområdet i dess helhet, vilket är 70 miljoner mindre än kulturen tilldelades av den förra borgerliga regeringen.

Enligt nyhetsbyrån TT så är de största minusposterna jämfört med den sittande regeringens förslag bland annat minus 80 miljoner till de statliga museerna, minus 187 miljoner till «allmän kulturverksamhet», minus 6 miljoner till statliga teater- och dansinstitutioner, minus 15 miljoner till litteratur- och kulturtidskrifter, minus 10 miljoner till Forum för levande historia. Bland de reformer som uteblir är regeringens stora satsningar på fri entré vid de statliga muséerna, och på offentlig konst i miljonprogrammen.

Men vad vill då Alliansen satsa på? Den enskilt största utgiftsposten är 28 miljoner till ersättningar och bidrag till konstnärer, vilket, tillsammans med ytterligare 6 miljoner, syftar till att göra Kulturbryggan till en permanent del inom Konstnärsnämnden. Detta beslut fattades redan under den förra Alliansregeringen, men omprövades av den sittande regeringen, för att nu beredas plats i den nya kulturbudgeten.

Kulturbryggan instiftades 2011 med ett årligt anslag på 25 miljoner. När kapitalet från löntagarfonderna, som låg till grund för stiftelsen Framtidens kultur, tog slut ville den borgerliga regeringen skapa en ny kulturfond och en ny form av stöd till kulturområdet vilket resulterade i Kulturbryggan. Dess främsta mål har varit att «pröva nya och alternativa finansieringsmöjligheter för kulturprojekt som är nyskapande, innovativa och experimentella i sin natur».

Turerna kring Kulturbryggan har varit många, och redan för två år sedan så föreslogs en permanentering av bidragsstrukturen för att fylla hålet efter Framtidens kultur. Men Kulturbryggan har också möts av kritik på grund av kravet på privat medfinansiering. För att få så kallat «genomförandestöd» krävs att «minst en part ska vara en privat/icke-offentlig finansiär».

– Medfinansiering är en väldig begränsning för de sökande, menade Jonas Anderson, dåvarande VD på Stiftelsen Framtidens kultur, i en intervju i Svenska Dagbladet 2012. Andersson påpekade också att en mäklarfunktion som innebär att Kulturbryggan börjar «deala» om kulturskaparnas projekt med olika finansiärer riskerar att minska myndighetens legitimitet.

Kulturbryggan fick också kritik, efter att har beviljat flera bidrag till sina egna bedömare.

På Konstnärsnämnden inväntar man riksdagens beslut, och det kommande regleringsbrevet.

– Vi har ju tidigare under året förberett oss för att kunna ta hand om Kulturbryggan, innan de planerna ändrades av nuvarande regeringen, säger Konstnärsnämndens Lars Olof Gustafson till Kunstkritikk.

För Kulturbryggan blir omställningen desto större eftersom de går från att vara en statlig utredning till att bli en del av en nämnd. Kulturbryggan har strävat mot att bli permanenta och glädjs nu åt beslutet.

– Det har varit en turbulent höst, eftersom det beslutades att vi skulle bli permanenta, sen inte med regeringens budget, och nu igen. Vi hade helst sett att vi inte hamnade under annan bidragsgivande myndighet, så vi är glada men hade kunnat se en bättre lösning, säger Kulturbryggans avgående kanslichef Magnus Kirchhoff till Kunstkritikk.

– Omstöpningen kommer ta tid, kraft och energi och vi kommer inte kunna hantera bidragsdelen på samma sätt under det kommande året – vi planerar för färre utlysningar nästa år, men minst fyra, vid två tillfällen, i relation till de tidigare sex, vid tre tillfällen.

Enligt Kirchhoff så tyder allt på att Kulturbryggans struktur bibehålls, men inget är konkret formulerat än. Troligtvis kommer de sökande alltså att kunna skicka separata ansökningar till Kulturbryggan och Konstnärsnämnden, och bidragen kommer att fördelas genom två separata strukturer.

– Kulturdepartementet jobbar för att det ska finnas två parallella strukturer och det verkar finnas en förståelse för detta från Konstnärsnämndens sida. Den största utmaningen ligger i det kommunikativa arbetet, eftersom det kan bli svårt för de sökande att se skillnad mellan de olika instanserna.

Leserinnlegg