Aksjon mot oljesponsing

I går kveld var Munchmuseet åsted for et klimaaktivistisk performancestunt.

Direct Action Theatre, performance ved Munchmuseet 15. november 2021. Foto: D.A.T.

På fasaden av det nye Munchmuseet kunne man i går kveld lese vekselvis «Munch has blood on his hands» og «Munch is turning in his grave». Projeksjonen, som absolutt ikke var bestilt av museet selv, men som var del av en aksjon i regi av Direct Action Theatre i samarbeid med det relativt nystartede galleriet Høg Standard, besto også av logoene til de tre oljeselskapene Idemitsu, Aker BP og Equinor. Det var altså ingen tvil om at det var museets koblinger til oljeindustrien som var under angrep.

På den lille broen mellom Operaen og Munchmuseet foregikk selve teateraksjonen, hvor fire menn utkledd som opprørspoliti med skjold – også prydet med de nevnte oljeselskapslogoene – dannet en mur for å beskytte seg mot en kliss naken mann som gjentatte ganger kom løpende og kastet seg mot dem, i en brutal, men komisk og nytteløs kamp mot overmakten. Den nakne mannen representerte åpenbart Edvard Munch og hans kunstnerskap – han bar først en «Skrik»-maske, siden en maske av Munchs ansikt fra et av hans mest kjente grafiske selvportretter.

Direct Action Theatre, performance ved Munchmuseet 15. november 2021. Foto: D.A.T.

Aksjonen var del av D.A.T.s pågående serie under slagordet «Serve and Protect», og senere samme kveld gjennomførte de også en performance foran Stortinget, hvor de fire mennene i opprørspolitiuniformer sto skulder ved skulder og besørget en svært grundig tannpuss. Bak dem på fasaden av Stortinget kunne man se en diger projeksjon av statsminister og Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre, med overskriften «Forgive them not / They know what they do» og underteksten «Jeg har sett mine to barnebarn i øynene / og sagt at jeg skal gjøre alt jeg kan». Det siste er et sitat fra Støre hvor han som landets påtroppende statsminister lovet klimahandling. I presentasjonen av performancen heter det at «Jonas must wash his mouth», og den iherdige tannpussingen var antakelig en demonstrasjon av hvordan han kunne gjøre det.

Denne delen av aksjonen ble presentert som en reaksjon på regjeringen Støres manglende vilje til klimahandling under den nylig avsluttede klimakonferansen COP26 i Glasgow. I en pressemelding viser Galleri Høg Standard til rapporten The Fossil Fueled 5. Comparing rhethoric with reality on fossil fuels and climate change (2021) av Freddie Daley, University of Sussex og the Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative. Her blir Norge, sammen med Storbritannia, USA, Canada og Australia trukket frem som velstående land med høy grad av ansvar for klimakrisen – og som er blant de landene i verden som har størst sprik mellom retorikk og praksis. Samtidig som disse fem landene promoterer 1,5-gradersmålet, driver de politikk som står i strid med denne målsettingen. I rapporten pekes det på at den norske regjeringen bare i 2021 har utstedt over 60 lisenser for produksjon av fossil brensel og lyst ut 84 nye leteområder på den norske kontinentalsokkelen, i Nordsjøen, Barentshavet og Norskehavet.

Direct Action Theatre, performance ved Stortinget 15. november 2021. Foto: D.A.T.

Mens Idemitsu og Aker BP er blant Munchmuseets sponsorer, er ikke museet direkte sponset av Equinor. Men selskapet finansierer Edvard Munch Award, som ble delt ut i 2015, 2017 og 2019, til henholdsvis Camille Henrot, Kerstin Brätsch og Lawrence Abu Hamdan. I tillegg til 500 000 kroner består prisen av en utstilling i det nye museet, og den første prisutstillingen med Camille Henrot er planlagt til høsten 2022.

Det har ikke lykkes Kunstkritikk å få innsyn i Munchmuseets sponsoravtaler med oljeselskapene Idemitsu og Aker BP. Innsynsbegjæringen i dokumentene «Sponsormidler» og «Årsregnskap 2020» ble avvist med en begrunnelse om at dokumentene «omhandler etterspurt informasjon fra revisor samt dokumentasjon vedrørende revisjonskontroll» som gjelder revisjon i perioden 2016-2021. Ledelsen har heller ikke svart på spørsmål fra Kunstkritikk angående i hvor stor grad museet er avhengig av sponsorstøtten fra disse selskapene.

I årsberetningen for 2020, som ligger på museets nettside, kan man imidlertid lese at av de totale driftskostnadene på 252,3 millioner i 2020, ble 49,6 millioner (19,6 prosent) dekket av museets egne inntekter, mens 202,8 millioner kom fra Oslo kommune. De egne inntektene det vises til må formodentlig innbefatte alle inntekter som ikke kommer fra kommunen, det vil si salgsinntekter, privat og offentlig støtte samt sponsormidler. I den samme årsberetningen står det også at sponsorinntekter på 6,8 millioner er øremerket til finansiering av åpningen og oppmerksomhet om det nye museet i 2021, men det er ikke spesifisert hvilke av museets sponsorer dette dreier seg om eller hvor mye de har bidratt med hver.

Direct Action Theatre, projeksjon på Munchmuseet 15. november 2021. Foto: D.A.T.

Dokumentasjon fra D.A.T.s performance vil kunne sees i Høg Standards vindusgalleri i Waldemar Thranes gate 70 i Oslo, i perioden 18.-26. november.