Oslo tingrett stanser ikke riving av Y-blokka

– Staten har fått medhold i at de kan utvise et helt fritt skjønn i enhver plansak og det er skremmende, sier Gisle Løkken, president i Norske arkitekters landsforbund.

Gisle Løkken, president i Norske arkitekters landsforbund. Foto: Erik Burås.

Fortidsminneforeningen og Norske arkitekters landsforbund gikk i februar i år til søksmål mot staten. De pekte på saksbehandlingsfeil og ville kjenne reguleringsplanen og grunnlaget for rivingen av Y-blokka ugyldig. I slutten av mars møttes partene i Oslo tingrett for å vurdere et midlertidig forbud mot rivingen, ettersom hovedforhandlingene i rettssaken er planlagt til høsten. Oslo tingrett sa i dag nei til et slikt midlertidig forbud.

– Det er selvsagt en veldig trist dag. At et av landets viktigste kulturminner forvaltes på denne måten er en tragedie, sier Gisle Løkken, president i Norske arkitekters landsforbund til Kunstkritikk.

I en pressemeldingen skriver Oslo tingrett at det ikke er sannsynlig at den statlige reguleringsplanen eller rammetillatelsen, som danner grunnlaget for rivingen, er ugyldig. Retten anser vedtaket som innenfor lovens grenser og at saksbehandlingen har vært korrekt.

– Staten har fått medhold i at de kan utvise et helt fritt skjønn i enhver plansak og det er skremmende. Dette er en politisk beslutning som ble tatt i 2014. Hele prosessen og planleggingsarbeidet i etterkant har i praksis blitt opphevet. Som et demokrati kan vi ikke leve med at staten kan tilsidesette planprosesser, det er kritisk, sier Løkken.

Ifølge Dagbladet kan rivingen starte 15. april. Kommunikasjonsleder i Statsbygg, Pål Weiby, sier til avisen at de allerede er i gang med rivingsprosessen, men ikke har foretatt seg noe irreversibelt. Statsbygg vil først sikre de sandblåste kunstverkene av Carl Nesjar og Pablo Picasso for å integrere dem i det nye regjeringskvartalet. Weiby anslår at Y-blokka vil være revet om «ti-tolv måneder».

Ikke veldig sjokkerende å tape

– Etter dagens kjennelse, kan vi fortsette arbeidet med å bygge et nytt, åpent og grønt regjeringskvartal. Det er jeg glad for, selv om det betyr at Y-blokken må vike, skriver kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i en pressemelding.

– Helt fra starten har de politiske prosessene handlet om å fjerne bygningen, uten at man egentlig har gått inn og sett på hva bygningen kunne blitt brukt til, sier Even Smith Wergeland, førsteamanuensis ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Smith Wergeland deltok på utstillingen Vi lever på en stjerne på Henie Onstad kunstsenter i 2014, som en del av Superunion Architects med et prosjekt om å gjenbruke Y-blokka, åpne opp arealet under bygningen og rehabilitere Arne Garborgs plass.

– Mye av kritikken mot Y-blokka har gått på at det er for trangt, men det blir enda trangere med det nye kvartalet som er vesentlig større i volum, og selv om en fjerner Y-blokka vil sikkerhetsdilemmaet fortsatt være der. Jeg tror ikke man klarer å skape et levende byrom, samtidig som man går opp i skala og beholder regjeringsfunksjoner med masse sikkerhetstiltak midt i byen, det er kanskje det jeg er mest kritisk til.

Har bevaringskampanjen vært mislykket?

– Det synes jeg ikke. Politikerne har stått på sitt hele tiden, det hender veldig ofte i kulturminnesammenheng at man taper, så det er ikke veldig sjokkerende. Betongarkitektur av den typen sliter med å oppnå sterk folkelig apell. Men kampanjen har vært aktiv gjennom hele perioden og fått belyst mange ulike vinkler, som kulturhistorisk verdi, miljøaspektet, mangelen på reelle demokratiske prosesser og medvirkning. Etter hvert har den lyktes med å få med ganske mye folk. Du skal lete langt tilbake i tid for å finne en vernekampanje som har vekket lignende engasjement.

Løkken forteller at Norske arkitekters landsforbund og Fortidsminneforeningen vurdere å anke etter påske. Hovedforhandlingen i rettssaken er i utgangspunktet berammet til 25. – 31. august 2020.

– Om det blir rettssak i august må vi nå vurdere, ettersom bygningen det skal dreie seg om mest sannsynlig vil være revet, avslutter han.

Y-blokka i regjeringskvartalet, ca 1970. Foto: Teigens Fotoatelier.

Leserinnlegg