Omstridt sponsor

Det omstridte svenske oljeselskapet Lundin Petroleum blir hovedsponsor for Astrup Fearnley Museet i Oslo.

Direktør Gunnar Kvaran og arkitekt Renzo Piano presenterer det nye Astrup Fearnley Museet for pressen den 27. september 2012. Foto: Jonas Ekeberg.

Det svenske olejeselskapet Lundin Petroleum går inn som hovedsponsor for Astrup Fearnley Museet i Oslo. Det skriver den norske avisen Dagens Næringsliv.

Det privateide Astrup Fearnley Museet i Oslo åpnet den 29. september med utstillingen To Be With Art is All We Ask. Museet har et driftsbudsjett på 30–40 millioner kroner i året, og 10 millioner kroner skal hentes inn gjennom ulike sponsorer. Lundin Petroleum vil i følge DN bidra med et millionbeløp.

Lundin Petroleum er beskyldt for krigsforbrytelser og brudd mot folkeretten i Afrika i perioden 1997 til 2003. Denne saken er fortsatt til behandling hos svenske påtalemyndigheter. Dette gjør Astrup Fearnley Museets valg av hovedsponsor svært kontroversielt. Museets direktør, Gunnar Kvaran, sier imidlertid til NRK at han ikke visste om Lundins kriminelle virksomhet. «Jeg har ikke vært kjent med den delen av deres virksomhet. Vi har først og fremst fokusert på Lundin Norge, og virksomheten deres her», sier Kvaran til NRK.

Kunstkritikk har tidligere skrevet om Lundin-familiens involvering i det svenske kunstlivet gjennom deres eierskap i auksjonshuset Bukowskis og samarbeidet med Tensta Konsthall og kuratoren Maria Lind. Også den Kunstkritikk-tilknyttede skribenten og kuratoren Peter Amdam har kuratert en utstilling for Bukowskis.

Lundin Petroleum kom inn på norsk sokkel i 2003 og har de siste årene gjort store oljefunn i Nordsjøen. «Norge er vårt nye hovedsete for vår aktivitet sammen med Sørøst-Asia», sa styreleder Ian Lundin til Dagens Næringsliv i 2011. Lundin Petroleum har bevisst dreid virksomheten sin bort fra de kontroversielle områdene i Afrika. «Vi tenker at den norske skattepolitikken er forutsigbar, mens i andre land risikerer en å miste kontroll over sine investeringer», sier Lundin i artikkelen.

Det norske oljefondet har investeringer i Lundin Petroleum og sier til NRK at det ikke er aktuelt å trekke disse, siden oljefondets etikkråd kun behandler pågående etiske overtramp. Den norske politikeren Snorre Valen (SV) har derimot tatt til orde for at Lundin ikke bør få tildelt nye blokker på norsk sokkel så lenge selskapet er under etterforskning.

Den svenske forfatteren Kerstin Lundell som i 2010 skrev boken Affärer i blod och olja sier til NRK at avtalen er pinlig. «Dersom man tenker at kultur har noen menneskelig verdi, så er det helt feil å ha dette selskapet som sponsor», sier Lundell.

Leserinnlegg