Munchmuseet bryter avtale

– Sinnssvakt at en offentlig norsk kunstinstitusjon avlyser en utstilling uten grunn, mener Bjarne Melgaard.

Munchmuseet i Bjørvika. Foto: Guttorm Stilén Johansen.

I 2020 signerte Bjarne Melgaard en kontrakt med Munchmuseets daværende direktør Stein Olav Henrichsen om at han skulle ha en retrospektiv ved museet i løpet av 2024. Etter å ha vært under planlegging i tre år, er denne utstillingen nå avlyst, meldte Morgenbladet 6. oktober. Ifølge Melgaard har han ennå til gode å få en begrunnelse fra museet.

– Det er sinnssvakt at en offentlig norsk kunstinstinstitusjon avlyser en utstilling med skriftlig kontrakt og nekter å oppgi grunn. Det er det er det minste man burde kunne forlange, sier Melgaard til Kunstkritikk.

Munchmuseets direktør, Tone Hansen, hevder på sin side at museet aldri ønsket å avlyse utstillingen og at museet har stor respekt for Melgaards kunstnerskap. 

– Jeg sa aldri at vi ikke ønsket et samarbeid med Melgaard, sier Hansen til Kunstkritikk.

Da hun overtok som direktør ved museet i fjor høst, ønsket hun å utsette utstillingen. Årsakene var at hun mente det var for kort tid siden Melgaards forrige utstilling ved museet, i 2015, The End of It Has Already Happened, og at hun som ny direktør trengte tid til å områ seg.

– Når vi planlegger vårt program fremover, basert på museets kunstneriske profil, ser vi på hvilke utstillinger som vil bringe nye perspektiver på kunstnerskapet til Munch og til publikummet i Oslo. Det var nettopp derfor jeg, som helt ny museumsdirektør, ba om mer tid da Melgaard tok kontakt med meg i januar 2023, kun tre måneder etter at jeg hadde begynt i jobben. Dette gjentok jeg flere ganger overfor Melgaard og hans team, sier Hansen.

Hun understreker at den formelle avlysningen fra museet kom etter at Melgaard i mars i år selv ba om en skriftlig oppsigelse av utstillingen.

Melgaard forklarer at han ba om en formell avlysning etter at dialogen med museet hadde surnet, og han behøvde en avklaring av prosjektets status. Kuratoren for prosjektet, Lars Toft-Eriksen, som frem til da hadde vært Melgaards kontakt på museet, hadde på dette tidspunktet sagt at han ikke lenger visste om det ble noe av utstillingen. Selv etter gjentatte forespørsler, hadde heller ikke Hansen foreslått et nytt tidspunkt for utstillingen.

Det tok imidlertid nesten fire måneder fra Melgaard og hans advokat, Erling Løken Andersen, først kontaktet Hansen for å få en en avklaring av om utstillingen kom til å bli noe av, til Hansen 10. mai bekreftet at utstillingen var avlyst.

Bjarne Melgaard. Foto: Ivar Kvaal.

– Det var ti år mellom de to utstillingene og vi hadde jobbet med dette i fire år, så det var ikke mye jobb igjen for henne å gjøre. Om hun ønsket å utsette, kunne hun i det minste bedt om et møte. Hvor lenge skulle vi vente liksom? 

Melgaard hevder utstillingsavtalen med Munchmuseet ble inngått etter at han på oppfordring fra Toft-Eriksen kansellerte en planlagt retrospektiv på Henie Onstad Kunstsenter, som kunstsenteret hadde problemer med å finansiere, for i stedet å gjøre en hos dem. Måten prosessen har blitt håndtert på av museet, beskriver han som svært uprofesjonell. Han sier han aldri har opplevd lignende behandling fra et større museum tidligere.

– Dette skjer med flere norske kunstnere. Det blir inngått utstillingskontrakter som kanselleres, og det blir ikke tatt alvorlig og får ingen konsekvenser for institusjonene. Hadde Tone Hansen oppført seg sånn i en annen jobb, hadde hun fått sparken, sier Melgaard.

– Vurderer du å saksøke museet?

– Nei, jeg vil ikke gå til rettslige skritt mot museet, har nok rettssaker på gang fra før.

Melgaard er for tiden i rettslig konflikt med sine tidligere forretningspartnere Stein Lie og Svein Roar Grande. Striden står om en kontrakt han har signert som gir dem disposisjon over store deler av kunstnerskapet hans og også retten til å signere nye verk i Melgaards navn. Dette har ført til en inflasjon av billige Melgaard-bilder og en overhengende trussel om kollaps i etterspørselen.

Kontrakten skal ha blitt inngått som en kompensasjon for økonomiske tap de to hevder å ha lidd etter å ha finansiert Melgaards atelier i New York i en årrekke, fremgår det i en sak i VG. Melgaard på sin side hevder han har blitt utnyttet i en periode med store rusproblemer.

– De er blitt pålagt å fremlegge dokumentasjon på at jeg skylder dem 140 millioner innen 14 dager. Om de ikke gjør det, vet jeg ikke hva neste skritt blir. Men det blir nok en rettssak.

Tone Hansen, direktør ved Munchmuseet i Oslo. Foto: Munchmuseet.

En glede å slippe

Melgaard forklarer at den planlagte retrospektiven på Munchmuseet skulle fylle tre av etasjene i museets nye bygg i Bjørvika og var tenkt veldig annerledes enn Melgaards forrige utstilling på museet, som var en dialogutstilling med Munch i museets gamle bygg på Tøyen. Planen var at flere av Melgaards eldre verk skulle oppløses i syre og forsvinne, og utstillingen skulle ha et sterkt queer-perspektiv som vektla referanser til queer-core og queer-punk i arbeidene til Melgaard. 

– Tone Hansen har kjørt det museet i dass etter at hun overtok. Det er en glede å slippe å stille ut der. Men en ting som var viktig med utstillingen på Munchmuseet var å ha dialog med et norsk publikum om annet enn rettsaker, skandaler og dopmisbruk. 

Melgaard har ingen andre retrospektiver på gang i øyeblikket, men flere utstillinger er på trappene. I dag åpner My Trip på Outernet Arts i London. I løpet av vinteren og våren neste år viser han blant annet en ny film på Faurschou Foundation og nye skulpturer på Ramiken Crucible i New York, og en grafikkutstilling i samarbeid med Odd Nerdrum på Fine Art i Oslo. 

Munchmuseet har ikke svart Kunstkritikk på om de presenterte Melgaard for en ny tidsplan for utstillingen eller om de ønsket å utsette den på ubestemt tid. De har heller ikke svart på om de er enige i at utsettelsen representerer et kontraktsbrudd og om de anser måten de har håndtert prosessen på som god museumspraksis.

Melgaard+Munch: The End of It Has Already Happened, 2015. Installasjonsbilde fra Bjarne Melgaards forrige utstilling på Munchmuseet, i museets tidligere bygg på Tøyen. Foto: Vegard Kleven.

Artikkelen ble endret 8. oktober kl 22.22.