Kunst, stedsutvikling og næringsliv

Vi er vitne til en kulturalisering av samfunnet der kunst og kultur mer og mer tenkes som en motor i samfunns-utviklingen, og der kunsten enten den vil eller ei blir del av den voksende opplevelses-industrien.

Vi er vitne til en kulturalisering av samfunnet der kunst og kultur mer og mer tenkes som en motor i samfunns-utviklingen, og der kunsten enten den vil eller ei blir del av den voksende opplevelses-industrien.

«Situasjonen skaper nye arbeidsmuligheter for kunstnere, men innebærer også store utfordringer. Diskusjonen om denne utviklingen går på bekostning av kunstens frihet, eller endrer dens innhold er på ingen måte over.»
– Det skriver redaktør på kunstkritikk.no, Ketil Nergaard, i sin rapport fra Trondheim kommune og KOROs konferanse «Organising Art» i Trondheim 20 – 21 september. «Organising Art» diskuterte
kunsten og kunstnerens rolle i stedsutvikling og som katalysator for næringsliv og industri. Case Study for konferansen var prosjektet «Public Safety» som kunstneren Jörgen Svensson gjennomførte i den lille svenske byen Skoghall i 2000. Svensson er for tiden aktuell som prosjektleder for «Neighbourhood Secrets», et av hovedprosjektene under Stavanger 2008.

Rapporten er publisert på KORO sine hjemmesider >>

Comments (2)