Grafikens Hus framtid står på spel

Att Södertälje kommun plötsligt säger upp samarbetet med Grafikens Hus är ett svek mot en kulturinstitution som är av lokalt, nationellt och internationellt intresse.

Skiss av nya Grafikens Hus. Foto Waldemarson Arkitekter.

Den 23 augusti kunde vi läsa i Dagens Nyheter att Södertälje kommun givit besked att de kommer dra sig ur sitt samarbete med Grafikens hus vilket innebär att institutionens framtid, återigen, står på spel. Grafikens hus, som tidigare hade en vacker lokal i Kungsladugården i Mariefred, brann nämligen ner 2014. För de som besökt platsen och kände till samlingen och verkstäderna var detta en svårgreppbar, chockerande och mycket sorglig nyhet. Branden innebar en stor förlust, och Grafikens hus stod plötsligt utan lokal, verkstäder och grafiksamling. DNs Bo Madestrand beskrev det rättvisande som ”ett dråpslag mot en hel genre”. Lokalfrågan fann sin lösning så småningom genom att Södertälje kommun 2016 ingick ett samarbete som skulle erbjuda nya byggnader i en före detta industrifastighet. Avsiktsförklaringen undertecknades några år senare och den gamla industribyggnaden Gjuteriet, som då var mycket nedgånget som ett resultat av kommunens bristfälliga underhåll, är idag ett torrt och tätt hus. Dessutom har Grafikens hus genom generösa donationer till hyresgästanpassningen även lyckats samla ihop en imponerande maskinpark som bara väntar på att installeras. 

Två år efter att Grafikens hus i Mariefred brann ner så brann även en annan anrik grafikverkstad, nämligen den på Kungliga Konsthögskolan. Mot denna bakgrund är det särskilt lyckosamt och spännande att Grafikens hus och Kungliga Konsthögskolan i fjol gick ut med att de påbörjat ett samarbete. Trots denna lovande riktning, och trots åtta år av satsningar på renovering, maskinpark, relationsbyggande, lokal förankring med mera, väljer kommunen att avbryta samarbetet med Grafikens hus. Detta är både uppseendeväckande och upprörande.

Under årens lopp har Grafikens hus med imponerande flexibilitet och kreativitet utformat en mobil verksamhet som med stor skärpa visar den bredd och relevans som grafik härbärgerar. Genom deras verksamhet har såväl konstnärliga utövare som allmänhet kommit i kontakt med grafik i vid bemärkelse. Grafikens hus korsbefruktar traditionella grafiska tekniker med andra konstformer och discipliner som exempelvis performance och kritiska arkivpraktiker. De verk som har visats har gjorts av barn, unga, konststuderande, nyexaminerade, såväl som äldre generationers grafikrävar. Utöver Sverige-baserade konstnärer har konst från ett flertal länder visats. Om grafik ursprungligen var en rad tekniker som möjliggjorde reproduktioner och en konstform som därmed utgick ifrån principen «konst för alla», så har Grafikens hus lyckats ta fasta på denna kärna och utveckla en plattform för samtidens frågeställningar och konstnärliga praktiker.

Museichef Nina Beckmann med kollegor har gjort ett otroligt arbete med att återuppfinna Grafikens hus trots otacksamma förutsättningar, och engagerat sig särskilt i det lokala sammanhanget och för Södertäljes yngre publiker. Södertälje kommuns respektlösa attityd gentemot en såväl lokalt som nationellt viktig kulturinstitution, med internationell relevans, är under all kritik och måste bemötas. 

I ljuset av den våldsamt kulturfientliga och okunniga politik som drivits igenom i Norrköping den senaste veckan – där kulturchefen avskedats och hela kulturförvaltningen lagts ner – är det särskilt påkallat att adressera det destruktiva i att skära ned på kultur. Även om Norrköping och Södertälje är två olika kommuner med olika styren, så finns här en gemensam tendens: synnerligen bristande omdöme rörande vilken plats kulturen bör ha i samhället och av vilka skäl. Det framstår som att politikerna behöver påminnas om att skola, sjukvård och andra välfärdsinrättningar som existerar i ett sammanhang utan konst och kultur är – oavsett finansiella resurser – fattig. 

Nog kommer Grafikens hus ännu en gång hitta hem i en ny kommun. Det är egentligen inte detta som är det största problemet även om det är en stor apparat att omlokalisera. Det mest beklämmande är vad Södertälje-publiken går miste om, och det torftiga kulturpolitiska landskap som vi ser breda ut sig och normaliseras. Om en så väletablerad och unik verksamhet som Grafikens hus behandlas på detta vis, vad med nyare och mindre aktörer?

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder torsdagen den 31 aug kl 16. Politikerna i Södertälje behöver bli informerade om vilket beslut de är på väg att klubba igenom. Därför kommer vi, som genom åren haft glädje av Grafikens hus verksamhet och har kännedom om dess kvaliteter, att vara på plats för att genom vår närvaro, och förhoppningsvis vittnesmål, påminna om att konst, kultur och grafik är viktigt och måste behandlas med värdighet. Välkommen att vara med.

 • Maryam Fanni, doktorand i Design på HDK-Valand
 • Sara Kaaman, lektor i grafisk formgivning på Konstfack
 • Matilda Flodmark, grafikkonstnär och grafisk formgivare
 • Nina Ulmaja, formgivare och författare
 • Parasto Backman, grafisk formgivare och lektor på Konstfack
 • Sara Teleman, illustratör och professor i Illustration på Konstfack
 • Rossana Mercado-Rojas, artist and cultural worker.
 • Alexandra Falagara, formgivare och lektor i visuell design på Det Kongelige Akademi (DK)
 • Yasmina Karli Malmsten, grafiker och multidiciplinär konstnär, utbildad i Södertälje (Wendela Hebbe Gymnasiet).
 • Peter Ström, webbdesigner, lektor i visuell kommunikation vid Beckmans designhögskola
 • Tobias Sjöberg, konstnär verksam i Södertälje/Stockholm
 • Munish Wadhia, Artist, live and work in Södertälje
 • Nasim Aghili, konstnär
 • Björn Karlsson, konstnär
 • Afrang Nordlöf Malekian, konstnär
 • Oscar Guermouche, konstnär, förläggare och gästlektor i konst på Konstfack 
 • Konstnärernas Kollektiva Verkstad Grafik, Malmö
 • Johnny Chang, grafisk formgivare och konstnär
 • Katarina Nitsch, konstnär och studierektor Gerlesborgsskolan Stockholm
 • Samira Bouabana, grafisk formgivare, lektor och programansvarig Visuell kommunikation Beckmans designhögskola
 • Cecilia Ömalm, konstnär
 • Nina Bondeson, konstnär
 • Grete Havnesköld, verksamhetsledare Livet Bitch! Scenkonst i Södertälje
 • Johanna Thor, konstnärlig ledare Livet Bitch! Scenkonst
 • Sandra Karlung, kulturarbetare Södertälje/Stockholm, styrelseledamot Livet Bitch! Scenkonst
 • Matts Leiderstam, konstnär 
 • Roxy Farhat, konstnär
 • Linda Samuelsson, grafiker, verksamhetsansvarig Litografiska Museet, verkstadsansvarig grafiken kkv Farsta 
 • Tova Fransson, konstnär, lärare Grafikskolan i Stockholm samt grafiklärare på Kyrkeruds folkhögskola, styrelseledamot Grafiska Sällskapet
 • Mariana Ekner, konstnär och rektor på Grafikskolan I stockholm
 • Sophia Wood, grafisk formgivare och lärare i visuell kommunikation på Beckmans Designhögskola och på Berghs School of Communication
 • Lott Alfreds, konstnär och lärare på Grafikskolan i Stockholm
 • Elof Hellström, konstnärlig ledare Hägerstensåsens medborgarhus
 • Paula Urbano, konstnär och utställningsintendent, MKC i Botkyrka
 • Anne-Lie Larsson Ljung, bildkonstnär och ordförande i Grafiska sällskapet
 • Karin Cyrén, illustratör
 • Berta Guerra aredal, konstnär
 • Niklas Östholm, intendent Konstfrämjandet, ordförande i Grafikskolans styrelse 
 • Stella d’Ailly, konstnärlig ledare Mossutställningar 
 • Stefania Malmsten, grafisk formgivare, lektor i visuell kommunikation vid Beckmans designhögskola
 • Tomas Holmqvist, konstnär och verkstadsansvarig Grafiska Sällskapets grafikverkstad samt Grafiska Sällskapets styrelse
 • Sanne Kofod Olsen, Rektor, Kungliga Konsthögskolan
 • Lisa Rosendahl, curator och lektor i utställningsstudier vid Kunsthøgskolen i Oslo (NO)
 • Karina Ericsson Wärn, Rektor Beckmans designhögskola
 • Marlen Eskander, Grundare – Verksamhetschef Läsfrämjarinstitutet
 • Jan Manker, konstnär
 • Glenn Sjökvist, Antikvariat Morris, Typografi & Grafisk Form
 • Lina Nordenström, konstnär och verksamhetsansvarig Grafikverkstan Godsmagasinet / GG Print Studio
 • Maria Lantz, konstnär och tidigare rektor på Konstfack
 • Per Hasselberg, Verksamhetsledare, Folkrörelsernas Konstfrämjande
 • Laurens Rohlfs, konstnär, lärare på Grafikskolan
 • Ulli Evans, konstnär, lärare i grafik 
 • Sissela Nordling Blanco, grafisk formgivare
 • Lars Nyberg, konstnär och verksamhetsansvarig, Grafikverkstan Godsmagasinet / GG Print Studio.
 • Berolin Deniz, södertäljebo och verksamhetsutvecklare Läsfrämjarinstitutet
 • Cecilia Enberg, konstnär
 • Maev Lenaghan, konstnär, lärare i grafik
 • Joanna Hellgren, serietecknare och illustratör
 • Ellen Cronholm, konstnär och förestår delvis KKV Grafiken i Stockholm
 • Laleh Kazemi Veisari, konstnär
 • Stina Löfgren, illustratör
 • Sebastian Larsmo, konstnär och formgivare
 • Idun Balthzersen, konstnär
 • Josefine Engström, Ordförande Svenska Tecknare och bildskapare 
 • Cecilia Widenheim, chef Tensta konsthall
 • Caroline Malmström, konstnärlig ledare Art Lab Gnesta
 • Erik Annerborn, verksamhetsledare Konsthall C
 • Emma Kihl, konstnär
 • Johan Wingestad, verksamhetsledare KKV Stockholm
 • Håkan Wennström, konstnär och Södertäljebo
 • Shabnam Faraee, konstnär
 • Ulla Wennberg, konstnär