Fortsatt stipend til kritikere

Regjeringen trekker forslaget om å avvikle kritikerstipendene, som de kom med i Kunstnermeldingen forrige uke.

Håkon Kornstad opptrer på Kunstnernes Hus under pressekonferansen på Kunstnernes Hus 9. juni, hvor Kultur og likestillingsminister Anette Trettebergstuen lanserte stortingsmeldingen Kunstnarkår. Skjermbilde.

I en pressemelding sendt ut i dag 14. juni, opplyser Kultur- og likestillingsdepartementet at de trekker forslaget om å avvikle stipendkomiteen for kritikere, som ble fremsatt i stortingsmeldingen Kunstnarkår, lansert forrige uke. Forslaget var å flytte 5,3 millioner kroner fra de eksisterende 15 arbeidsstipendhjemlene til kritikere, til Norsk kulturfond, spesifikt ordningen for Tidsskrift og kritikk.

I pressemeldingen begrunner KUD forslaget om å flytte støtten med et behov for rydde i forvaltningen av Statens Kunstnerstipend.

– Vi har aldri hatt til hensikt å svekke kritikernes funksjon, men å ha en bedre forvaltning, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Forslaget ble møtt med kritikk fra flere hold, blant annet fra leder for Kritikerlaget Preben Jordal. Til Kunstkritikk kaller han omdisponeringen en svært dårlig idé, og hevder den kan føre til at rekrutteringen til kritikeryrket skrumper inn.

KUD ombestemmer seg etter å ha fått mange innspill på forslaget om flytting av midlene, også fra Kulturrådet, som forvalter Norsk kulturfond, som er usikre på hvordan man best mulig kan ivareta kritikerne med dette forslaget.

– Jeg velger å lytte til hva rådet og fagmiljøet knyttet til kritikerne mener, og har derfor meddelt Stortinget at vi trekker forslaget, sier Trettebergstuen.

Leder for Statens kunstnerstipend, Trude Gomnæs Ugelstad, skriver i en oppdatering på Facebook at hun støtter kulturministerens beslutning om å legge vekk forslaget om å flytte kritikerne ut av Statens kunstnerstipend.

– Jeg håper dette setter et punktum for den årelange debatten om kritikernes plass i stipendordningene. Kritikere trenger forutsigbarhet og langsiktighet på linje med andre i kunst- og kultursektoren, og der står arbeidsstipendene i en særstilling, skriver Gomnæs Ugelstad.

Gomnæs Ugelstad mener debatten har vist oss kunstnerstipendenes særstilling i det norske kunstfeltet, og hvor viktig stipendene er for å sikre mottakerne både stabil lønn og sosiale rettigheter.

– Dette er ikke et arbeid som enkelt kan overtas av andre. Kunstnerstipendene bør styrkes i tiden som kommer, og det er jeg glad for at Kunstnermeldingen legger opp til, skriver hun.