Store utskiftninger i styret

Tromsø Kunstforenings styre har vært under hard kritikk etter at de sa opp intendant Leif Magne Tangen. Få stiller til gjenvalg når foreningen avholder årsmøte i kveld.

Declan Clarke,The Hopeless End of a Great Dream, filmstill, 2016. Courtesy of the artist. Clarke er for tiden aktuell med utstillingen Geist Trilogie på Tromsø Kunstforening.
Declan Clarke, The Hopeless End of a Great Dream, filmstill, 2016. Courtesy of the artist. Clarke er for tiden aktuell med utstillingen Geist Trilogie på Tromsø Kunstforening.

Årsmøtet i en kunstforening møtes under normale omstendigheter ikke med noen interesse i offentligheten, men når det i kveld, onsdag 20. april, er duket for årsmøte i Tromsø Kunstforening, stiller det seg annerledes. Etter styrets oppsigelse av intendant Leif Magne Tangen 1. februar i år og reaksjonene som styret er blitt møtt med i etterkant, blant annet fra kunstnere som har trukket seg fra utstillingsprogrammet, har situasjonen ved det som er en av Nord-Norges viktigste kunstinstitusjoner virket krisepreget. Dermed er det knyttet en viss spenning til hva som vil komme frem på årsmøtet.

KUN TO STYREMEDLEMMER VIL FORTSETTE

Allerede nå er det klart at det vil bli store utskiftninger i kunstforeningens styre. Styreleder Stein Windfeldt ønsker ikke å stille til gjenvalg, og det gjør heller ikke nestleder Nora Kiil. Styremedlem Ingrid Bruun er ikke på valg, men har bedt seg fritatt. Det betyr at bare to av de sittende styremedlemmene vil fortsette: Hanna H. Hansen, førsteamanuensis ved Kunstakademiet i Tromsø, ønsker gjenvalg, og Kåre Grundvåg, som er utdannet kunstner og også har arbeidet ved Tromsø Kunstforening, er ikke på valg i år.

Avtroppende styreleder Stein Windfeldt begrunner avgjørelsen om å ikke stille til gjenvalg med at arbeidsbyrden ble for høy.

– Jeg ville uansett ikke stilt til gjenvalg blant annet på grunn av den høye arbeidsbelastningen det ble med økonomien og oppsigelsen av intendanten, sier Windfeldt til NRK.

Odd Arne Thunberg er innstilt som ny styreleder ved Tromsø kunstforening. Foto: Marius Fiskum.
Odd Arne Thunberg er innstilt som ny styreleder ved Tromsø Kunstforening. Foto: Marius Fiskum.

Valgkomiteen, bestående av Linn B. Sollund-Walberg og Hilde Sjurelv, har innstilt Odd Arne Thunberg som ny styreleder. Thunberg, som har en PhD-grad i pedagogikk og er ansatt som instituttleder ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ved Universitetet i Tromsø, har ledererfaring både fra det private næringsliv og akademia, politisk erfaring fra Tromsø Arbeiderparti, og styreerfaring fra ulike organisasjoner som Universitetet i Tromsø, Tromsø Havn og INKO industri og kompetansesenter AS.  

De to øvrige som er innstilt som nye styremedlemmer har bakgrunn fra billedkunstfeltet. Marit Jul Overrein, som er innstilt som nestleder, har blant annet en påbegynt mastergrad i kunstvitenskap og arbeidserfaring fra Tromsø Kunstforening, hvor hun har fungert både som administrasjonsmedarbeider og prosjektmedarbeider. Camilla Fagerli er virksom som utøvende kunstner og kurator, og er med på å drive visningsstedet Kurant i Tromsø. Fagerli sitter for tiden i Tromsø Kunstforenings kunstneriske råd, og var blant dem som signerte det åpne brevet rådet skrev til kunstforeningens styre i begynnelsen av mars, hvor de uttrykte støtte til Leif Magne Tangen og bekymring over styrets håndtering av oppsigelsessaken, og hvor de støttet Norsk kuratorforenings oppfordring til styret om å gå i dialog med intendanten.

Som nye varamedlemmer innstilles Tor Vadseth, daglig leder i Nordnorsk Filmsenter AS, og Tone Lein, daglig leder ved Verdensteatret Kino.

UNDERSKUDD OG ADMINISTRATIVE PROBLEMER

Det sittende styret har som kjent ikke villet uttale seg i offentligheten om årsaken til oppsigelsen av Leif Magne Tangen, men i årsberetningen som er vedlagt innkallingen til årsmøtet, kommer det frem at styret har vært misfornøyd med intendantens oppfølging av det administrative arbeidet.

«Styret har gjennom hele 2015 hatt betydelige problemer med å få innkallinger, saksdokumenter og referater i rett tid og med rett kvalitet. Videre har det vært en stor utfordring for styret å ivareta sitt ansvar for virksomheten, da styrevedtak ikke er blitt fulgt opp av intendanten,» heter det i årsberetningen.

Tromsø Kunstforening gikk i 2015 med et underskudd på kr 683.486, og som følge av underskuddet har foreningen pr. 31.12.2015 en negativ egenkapital på kr 318.983. Imidlertid oppgis det at det er tilført tilstrekkelig likviditet ved årsskiftet til å ivareta løpende forpliktelser, og det budsjetteres med overskudd i 2016. I følge årsberetningen legges det opp til at positiv egenkapital skal være gjenopprettet i løpet av 2017.

KRITISKE INNSPILL TIL ÅRSMØTET

Declan Clarke, Kåre Grundvåg og Eirik Abri under installeringen av filmen We Are Not Like Them i utstillingen Geist Trilogie på Tromsø Kunstforening.
Declan Clarke, Kåre Grundvåg og Eirik Abri under installeringen av filmen We Are Not Like Them i utstillingen Geist Trilogie på Tromsø Kunstforening.

Utover de ordinære årsmøtesakene, som fremleggelse av årsberetning og valg av styre, er det på kveldens årsmøte satt opp et punkt for behandling av åtte ulike innspill fra medlemmer. Samtlige innspill er sitert i sin helhet i årsmøteinnkallingen. Her utrykkes det gjennomgående sterk kritikk av styrets håndtering av oppsigelsen av Leif Magne Tangen, og engasjement for Tromsø Kunstforenings fremtid. Blant avsenderne er Camilla Fagerli, som nå er innstilt som nytt styremedlem, Jan Christensen, kunstner og medlem av Tromsø Kunstforenings kunstneriske råd, Cecilie Nissen, daglig leder for Kristiansand Kunsthall, Andrea Kragerud, kurator ved Nordnorsk Kunstmuseum, Irene Nordhaug Hansen, daglig leder i HATS – kompetansesenter for revy og teater, og Peter Stuart Robinson, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø. Sistnevnte mener styret har gjort seg skyldig i «inkompetent håndtering» av styremandatet i oppsigelsen av intendanten, og bør skiftes ut i sin helhet. «Uansett hva slags vanskeligheter det dreier seg om, ville det være vanligere, og mer forståelig, å arbeide så godt som mulig med den eksisterende lederen, og vie resten av hans ansettelsesperiode til den vanskelige oppgaven å finne en passende erstatter,» skriver Robinson i sitt brev.

HÅPER PÅ KONSTRUKTIV DIALOG

Leif Magne Tangen selv har i liten grad uttalt seg til mediene om forholdene omkring oppsigelsen, men i dag morges la han ut en åpen oppdatering på Facebook, hvor han skriver at oppsigelsen er forhastet og lite gjennomtenkt. Han kommer også med kritiske bemerkninger og korrigeringer til årsberetningen som styret har sendt ut, og beskylder dem for ansvarsfraskrivelse og mangel på presisjon. Han antyder at det finnes flere ting han kunne kritisert det sittende styret for, men ettersom han fortsatt er i forhandlinger med det dem, kan han ikke kommentere forhold utover det som fremkommer i årsberetningen. Tangen skriver videre at han håper på en konstruktiv dialog med det nye styret og at det beste for Tromsø Kunstforening, både kunstnerisk og økonomisk, ville være om han kunne få jobben tilbake.

Comments