Museum uten vegger

Lys, dans, lyd, liv og tåke. På det uferdige taket til det nye Nasjonalmuseet ble grensen mellom verk og sted visket ut.

Fra A-form av Fujiko Nakaya, Min Tanaka, Ryuichi Sakamoto og Shiro Takatani. Foto: Trond A. Isaksen / Statsbygg.

Da Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i Oslo åpnet sitt halvferdige nybygg for offentligheten for første gang, kunne det ikke vært gjort på en mer gripende måte. Verdenspremieren på A-form, et samarbeid fra de fire japanske komponistene/kunstnerne Ryuichi Sakamoto (1952), Fujiko Nakaya (1933), Min Tanaka (1945) og Shiro Takatani (1963), utfordret grunnleggende forståelser av kunsthistoriske kategorier og representerte nettopp det et kunstmuseum ikke er.

Fra A-form av Fujiko Nakaya, Min Tanaka, Ryuichi Sakamoto og Shiro Takatani. Foto: Annar Bjørgli / Nasjonalmuseet.

Det stedsspesifikke verket på taket til det uferdige museet var en konstellasjon av form uten form. Ryuichi Sakamotos atmosfæriske lydbilde unnslipper kategorier som tonalitet, melodi og rytme; Shiro Takatanis lysdesign strømmet langsomt gjennom verket og smeltet umerkelig sammen med skumringen; danseren Min Tanaka nærmest svevde i Fujiko Nakayas fullstendig desentraliserte tåkeskulptur. A-form var nesten ingenting, men gjorde alt eksplisitt. Det var et kunstverk in flux – en kontinuerlig bevegelse som aldri ble stabilisert. Verket var en form for kunst som motsetter seg diskurs.

I stedet for å etablere en konkret og stabil form, utnyttet kunstnerne ulike former for energi – lys, dans, lyd, liv og tåke. Men også utilsiktede elementer deltok i verket: Takataniens lysinstallasjon tiltrakk seg nysgjerrige fugler. Regnet, som hadde høljet ned hele dagen helt frem mot premieren, gjorde betongtaket til et vannspeil som reflekterte verkets bevegelser. Verket strakk seg ut i alle retninger. Verket var i vannet, det var på himmelen og det fant også sted i kroppene våre: Nakayas tåkeskulptur fløt gjennom luften vi pustet.

Hva skjer når en form ikke har en begynnelse eller en slutt? Da eksisterer den i en sfære av udefinerbar fleksibilitet. Det atmosfæriske verket transporterte publikum til en verden hvor kategorier som substans og essens ble erstattet av uendelige transformasjoner. For å låne teoretiker og filosof Roland Barthes ord var A-form «i mindre grad en ting enn spor av bevegelse.»

Fra A-form av Fujiko Nakaya, Min Tanaka, Ryuichi Sakamoto og Shiro Takatani. Foto: Annar Bjørgli / Nasjonalmuseet.

Alt håndgripelig har en form og formen er det estetiske kompasset som kritikere og historikere bruker til å navigere i kunsthistorien. Når et verk ikke har en form, vil det da finne sted utenfor historien? Det første kunstverket utstilt inne/ute i det nye Nasjonalmuseet stiller dette spørsmålet: Kan et slikt kunstverk bli plassert i kunsthistoriske kategorier? Svaret er nei, A-form dveler i en ontologi som ikke kan lukkes inne i en historisk diskurs. Er verket da før kunnskap? Blir den uhåndgripelige formen også da utenkelig?

Ikke helt. Dette utenkelige blir med tanke på stedet brakt tilbake til det tenkelige. I sin essens, er et tak statisk og et kunstmuseum representerer det A-form ikke er: lineære tidsoppfatninger, stabile fundament og klare strukturer. A-form var en bevegelse som aldri virkelig stabiliserte seg. På museets tak – en struktur enda uten vegger – brakte verket frem en konseptuell konflikt. Det første kunstverket i det nye museet tilhører en verkskategori som trolig aldri kommer inn i museet igjen. Når den halvbygde strukturen får vegger og lukker verden ute vil kunsten innenfor mest sannsynlig få plass i definerbare og begripelige rom: med tydelige strukturer. I motsetning til dette åpnet A-form opp for tanken om det uferdige. Utenfor historien, lukket det seg rundt oss og brakte oss sammen.

Fra A-form av Fujiko Nakaya, Min Tanaka, Ryuichi Sakamoto og Shiro Takatani. Foto: Annar Bjørgli / Nasjonalmuseet.
Fra A-form av Fujiko Nakaya, Min Tanaka, Ryuichi Sakamoto og Shiro Takatani. Foto: Trond A. Isaksen / Statsbygg.

Comments