Kunstnerisk rugekasse    

Den nye institution Art Hub Copenhagen har både store muskler og internationale ambitioner. Synergieffekten imellem kunst og forskning står i fokus.

Fra præsentationsmaterialet fra Art Hub Copenhagen, 2019.

En ny, stor kunstinstitution i København så dagens lys i sidste uge. Der er denne gang hverken tale om en kunsthal eller en sammenlægning af museer, men om en form for kunstnerisk rugekasse, der har fået det Silicon Valley-klingende navn Art Hub Copenhagen.

Bikubenfonden, der er en af Danmarks vægtigste fonde indenfor kultur og socialområdet, er initiativtager til projektet og har doneret 26 millioner til drift de første tre år. I pressemeddelelsen hedder det, at den nye institution skal undersøge og udvikle, hvordan kunstnere «kan være med til at forny vores perspektiv på verden og være en væsentlig drivkraft i en visionær udvikling af fremtidens samfund».

Initiativet har været undervejs et stykke tid: I efteråret 2016 iværksatte fonden en undersøgelse af billedkunstens rammer med det formål at afdække, hvilke udfordringer feltet stod overfor. Undersøgelsen blev udfoldet i en rapport, «Kunstens rammer – nyskabelse af muligheder for kunstnerisk udvikling i Danmark», som udkom i maj 2017. Rapporten, der kan læses i sin fulde længde på fondens hjemmeside, anbefalede blandt andet, at der blev oprettet et fysisk samlingspunkt for tværfaglige samarbejder og udvikling af internationale relationer.

Art Copenhagens målsætninger, illustration fra præsentationsmaterialet.

Dette fysiske sted bliver i første omgang i Københavns Kødby, hvor kommunen har stillet 500 huslejefri kvadratmeter til rådighed for projektet. Herfra vil man i det kommende år indlede med en række pilotprojekter, før Art Hub Copenhagen i 2020 rykker til større, mere permanente lokaler på en endnu ukendt adresse i det centrale København – og lancerer sit fulde program.

Art Hub Copenhagen er en forening med en bestyrelse bestående af formand Tine Fischer (daglig leder af Cph:Dox), Mikkel Bogh (direktør på Statens Museum for Kunst), Frederik Hardvendel (direktør på Statens Værksteder for Kunst), Ann Lislegaard (kunstner), Dorte Mandrup (arkitekt) og Matias Møl Dalsgaard (direktør i GoMore). Desuden fungerer Susanne Hviid og Jacob Lillemose (begge ansatte i Bikubenfonden) som henholdsvis projektleder og projektudvikler, og der søges lige nu efter en direktør.

Tre ben

Og hvad er det så egentlig, der skal ske, når Art Hub Copenhagen i løbet af 2020 åbner for alle sine aktiviteter? På foreningens hjemmeside kan man downloade en booklet med et såkaldt «scenarie», hvor hele projektet præsenteres i et for kunstverdenen usædvanlig forretningspræget sprog, som desuden er rig på diagrammer. Således åbner pdf’en med tre siders billeder, hvorover der står trykt en enkelt sætning. «Vi har brug for nye billeder af verden,» indleder man med et baggrundsbillede af jorden set fra rummet. «Kunstnere ser verden som ingen andre,» fortsætter man på næste side, med et Tomás Saraceno-værk som baggrund. Den sidste introside lover «Et hus der giver verden visionært perspektiv» med en baggrund af noget dynamisk kontormiljø.

Ifølge præsentationsmaterialet vil projektet bestå af tre ben: Centre for Emerging Professional Artists, Network for Production Facilities og Centre for Art and Research.

Det første, Centre for Emerging Professional Artists, ligner en slags talentudviklingsprogram, og henvender sig til kunstnere, som er uddannet fra et kunstakademi indenfor de seneste fem år. Her handler det særligt om at styrke yngre kunstneres organisatoriske praksis igennem forskellige forløb. Man nævner masterclasses med fokus på kommunikation, markedsføring, forretningsudvikling, (selv)ledelse, identitetsforståelse, netværksopbygning, partnerskaber og konkrete handlingsplaner. Dertil kommer mentorforløb, som kobler individuelle  kunstnere med kunstfaglige aktører – eksempelvis i forbindelse med rådgivning om konkrete projekter, atelierbesøg og praktikpladser – og projektforløb med eksterne samarbejdspartnere; institutioner, organisationer og virksomheder.

Fra præsentationsmaterialet af Art Hub Copenhagen. Værk og foto af Tomás Saraceno.

Centre for Emerging Professional Artists lyder således som en videreudvikling af Bikubenfondens nuværende talentudviklingsforløb, der siden 2014 har givet unge kunstnere adgang til et atelier, samt rådgivning i alt, hvad man kunne have brug for at vide som professionel kunstner, men ikke nødvendigvis lærer på akademierne. Men hvor det hidtidige forløb har haft plads til tre kunstnere ad gangen, bliver der nu skruet langt mere op for aktiviteterne: Masterclass-forløbet vil eksempelvis udvælge 10-25 deltagere pr. kursus, og man forventer at kunne tilbyde 10-15 kurser årligt, når centret står færdigt i 2020.

Det næste ben, Network for Production Facilities, handler om de fysiske rammer. Helt konkret vil man tilbyde et stort fleksibelt produktionsrum, et fælles arbejdsrum til research – altså kontorpladser – og 10-15 atelierpladser. Ideen er, at værksteder og atelierer skal være tilgængelige for alle professionelle kunstnere, enten fordi de indgår i et af Art Hub Copenhagens forløb og er en del af et specifikt projekt, eller ved at de lejer sig ind som medlemmer af huset. Uden for Art Hub Copenhagens egne lokaler er det planen, at husets brugere skal have adgang til specialværksteder rundt omkring i byen.

Og så kommer vi til det rigtig spændende: Centre for Art and Research, der fokuserer på at sammenkoble kunst og forskning «med en kritisk og fremsynet agenda i forhold til samtidens udfordringer og potentialer». Her skal kunstnere og ikke nærmere beskrevne forskere mødes omkring en undersøgelse af «en verden i dramatisk forandring».

Centrets aktiviteter er struktureret omkring en tematik, der indtil 2023 vil være «Life in the Future of Science and Technology,» og som kunstner kan man indgå i dette center på to måder. Dels vil en kurator opsætte en specifik vinkel på tematikken, som en gruppe på 8-14 kunstnere udvælges til at undersøge i fællesskab over et halvt år. Dels åbnes der op for sponsorerede samarbejder imellem en enkelt kunstner og en virksomhed eller kulturinstitution omkring et konkret projekt.

«innovativ diversificering af kunststøtten»

Det er foreløbig Centre for Art and Research, der lyder som den mest visionære del af Art Hub Copenhagens omfattende fremtidsplaner. Ved at udpege et tema for den kunst, der skal produceres under programmet, går man fra at være en forholdsvis passiv uddeler af kunststøttemidler til at være en mere aktiv medskaber af en bestemt type kunstnerisk produktion.

I booklet’en kan man således læse, at man med Art Hub Copenhagen blandt andet ønsker at arbejde sig frem imod en «udfordring af kunststøttens karakter og ånd» på kort sigt, samt en «innovativ diversificering af kunststøtten» på længere sigt.

I et open call, der blev offentliggjort samme dag, som pressemeddelelsen blev udsendt, efterlyser man desuden  specifikt tre kunstnere, hvis praksis har tværfaglig karakter og som «er optaget af aktuelle videnskabelige og teknologiske spørgsmål». Sammen skal de arbejde med Art Hub Copenhagens tema det næste halve år.

Pressematerialet nævner foreløbig få konkrete, indholdsmæssige samarbejder med virksomheder eller forskerenheder, omend ordlyden i teksten peger i den seriøse – og ikke mindst ambitiøse – retning: «Forskningen på Centre for Art and Research (ønsker, red.) at stille skarpt på de udfordringer og muligheder, opfindelsen af nye teknologier og ny videnskab introducerer. På de politiske og etiske spørgsmål og de sociale, kulturelle og filosofiske perspektiver, som disse opfindelser afstedkommer.»

Centre for Art and Research er foreløbig sponsoreret af Novo Nordisk Fonden, der har lagt 2 millioner i støtte, ligesom man er i dialog med den spanske fond La Caixa om udviklingen af et internationalt program, der skal fokusere på at forbinde kunstnere med sociale organisationer.

Præsentationsmaterialet rummer også en illustration, som viser, hvilke afdelinger og rum, man tænker sig, at Art Hub Copenhagen skal rumme, når man åbner i permanente lokaler i 2020.

Leserinnlegg