Tone Hansen ny direktør ved Henie Onstad Kunstsenter

Styret ved Henie Onstad Kunstsenter utenfor Oslo har tilsatt Tone Hansen som ny direktør.

Tone Hansen.

Styret ved Henie Onstad Kunstsenter utenfor Oslo har tilsatt Tone Hansen som ny direktør. Tone Hansen (f. 1970) etterfølger Karin Hellandsjø som til høsten fratrer sin stilling ved fylte 67 år.

– Tone Hansen har høy faglig kompetanse, stor arbeidskraft, omfattende internasjonale kontakter, og ambisjoner for Henie Onstad Kunstsenters fremtid. Samtidig er hun solid forankret i Kunstsenterets tradisjoner og profil. Styret har gjennomført en omfattende prosess for å finne rett person til stillingen etter Karin Hellandsjø. Med Tone får vi en av våre egne som ny toppleder. Det viser miljøets styrke. Samtidig er det en stor fordel for Tone, fordi hun kjenner organisasjonen og oppgavene hun nå får ansvar for, sier Henie Onstad Kunstsenters styreleder Halvor Stenstadvold i en pressemelding.

– Mitt ønske var en ung, dynamisk og ambisiøs etterfølger som kan føre Kunstsenteret videre. Jeg er trygg på at Tone Hansen vil ta utfordringene, sier direktør Karin Hellandsjø i pressemeldingen.

Tone Hansen har vært ansatt som kurator ved Henie Onstad Kunstsenter siden 2008. Hun er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo (1998) og Kunsthøgskolen i Malmø (95-96) og var del av det Nasjonale stipendiatprogrammet med prosjektet Megamonstermuseum (2003-2009). Hansen var arbeidende styreleder for UKS i perioden 2002-2005.

For Henie Onstad Kunstsenter har Tone Hansen kuratert utstillinger som The Creative Act og Hito Steyerl i 2010. Hun har også vært med å utvikle prosjekter som Reality Effects: When reality is put to work, Modern Art i 2008 og To be Heard is to be Seen i 2009. I 2008 kuraterte hun en retrospektiv kulltegningsutstilling av Håkon Bleken, fulgt av en essaysamling med Blekens tekster fra 60-tallet til i dag.

Tone Hansen har skrevet for en lang rekke magasiner og aviser omkring offentlighet og kunst. Hun var med i arbeidsgruppen for Bjørvika, og har også vært redaktør for antologiene What does Public Mean? Art as a Participant on the Public Arena og The New Administration of Aesthetics. Hun foreleser internasjonalt om disse temaene, og organiserer jevnlig debatter og seminarer på hjemmebane. Tone Hansen er aktuell med antologien (Re)Staging the Art Museum som blir utgitt av Henie Onstad Kunstsenter på det tyske forlaget Revolver i år.

Comments