Sosiolog blir direktør i KORO

I følge en pressemelding fra Kulturdepartementet blir sosiologen Svein Bjørkås ny direktør for Kunst i offentlige rom.

Svein Bjørkaas. Foto: Universitetet i Oslo.
Svein Bjørkaas. Foto: Universitetet i Oslo.

Svein Bjørkås (59 år) er tilsatt som ny direktør for Kunst i offentlige rom (KORO) for en åremålsperiode på seks år.

Dette skriver Kulturdepartementet i en pressemelding i dag.

Svein Bjørkås er utdannet fotograf og sosiolog (cand.polit.) med kulturpolitikk og kulturelle endringsprosesser som spesialfelt. Han er av Universitetet i Oslo tilkjent førsteamanuensiskompetanse i kultursosiologi. Med bakgrunn i sitt mangeårige forskningsarbeid har Bjørkås redigert og skrevet et stort antall bøker, forskningsrapporter og artikler om kunst- og kulturpolitikk, billedkunst, kunsthåndverk, scenekunst og musikk.

Bjørkås har bl.a. vært direktør for MIC – Norsk musikkinformasjon, forskningsleder i Norsk kulturråd og daglig leder for Norske Kunsthåndverkeres Formidlingssentral/Norske Kunsthåndverkere. Han kommer nå fra stillingen som instituttleder ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo.

– Med tilsettingen av Svein Bjørkås får KORO en direktør med bred erfaring fra kunst- og kulturlivet. Denne erfaringen vil være viktig for KORO sitt videre arbeid for mangfold og nyskaping i kunstproduksjonen, sier kulturminister Hadia Tajik.

KORO er statens fagorgan for kunst i offentlige rom. Virksomheten planlegger, gjennomfører og kvalitetssikrer kunstprosjekter i det offentlige rommet. Dette er kjernen i virksomheten. KORO arbeider for å nå et bredt sammensatt publikum over hele landet, heter det i pressemeldingen.

Comments