Alle artikler av Truls Ramberg

Sexy Standard

Sammenlignet med feminismens og homokunstens nylesninger av modernismen på sytti- og åttitallet, framstår Enghs kritikk som småborgerlige ubetydelig- heter. Hvor betydningsfull er egentlig overskridelsen av samfunnets normer, når den dypest sett viderefører dens grunnleggende trekk?

Kunst som gave

Marianne Heier bruker sin kunstneriske virksomhet til å gi bort gaver. Men gavene blir ikke udelt positivt mottatt. Hennes siste gave er et nytt pauserom for museumsvertene ved Nasjonalgalleriet, som er en del av Nasjonalmuseet.

Et malerisk halmstrå

Det er vanskelig å beskrive Gerd Tinglums bilder uten samtidig å bli tatt til inntekt for klisjémessige, forslitte forestillinger knyttet til det modernistiske maleriet.

Opptur på avgangsutstillingene

Etter den siste tidens debatter om tilstanden på de norske kunstakademiene, kan det være på tide å se hva studentene produserer kunstnerisk sett. Vår anmelder har sett alle tre avgangsutstillingene, og mener Oslo-utstillingen virker som den mest vitale.

Resignert samtidsfotografi

Utstillingen – som hovedsaklig rommer tradisjonelle fotografiske uttrykk i serier – er basert på en utilfredsstillende tese om at skillet mellom modernistisk fotografi og de senere årenes postmoderne iscenesettelseskunst ikke lenger lar seg opprettholde.

Storm i et vannglass

På tross av en interessant tematikk og flere gode arbeider, stiller Momentums konsekvente fokus på nordisk kunst og på nordiske problemstillinger den i fare for å opprettholde illusjonen om et «Norden» som eksisterer uavhengig av resten av verden.

Nylig publisert

Maskedans

– Hvis kulturen ikke er aktiv, stivner den og bliver en museumsgenstand. Og hvis ikke jeg skulle have lov at bruge den, hvem skulle så? Jessie Kleemann performer kulturelle forskydninger med spæk, blod og perler.

Ögonen i nacken

Den elfte Göteborgsbiennalen berättar en slagkraftig historia om sjöfart, kolonialism och rasism, men lider av en viss konstnärlig och intellektuell förutsägbarhet.