Alle artikler av Rebecka Katz Thor

Den politiske Sontag

Moderna Museets symposium Om fotografi: Arvet efter Susan Sontag tog i högre grad fasta på den amerikanska författarens tankar om politik, än hennes idéer om fotografi.

Nylig publisert