Alle artikler av Rebecka Katz Thor

Den politiske Sontag

Moderna Museets symposium Om fotografi: Arvet efter Susan Sontag tog i högre grad fasta på den amerikanska författarens tankar om politik, än hennes idéer om fotografi.

Nylig publisert

Solidaritet med det förflutna

Internationella motståndsmuseet 1978–2020 på Södertälje Konsthall firar att det idag finns en ny vilja att riva upp det kontrakt som signerades av Pinochet och hans bundsförvanter.