Rapport fra Kritikersalong om kunstkritikk.no

kunstkritikk.no – livets rett eller nedleggelse? var spørsmålet på Norsk kritikerlags Kritikersalong om evalueringsrapporten av kunstkritikk.no. Erling Moestue Bugge rapporterer på kritikerlagets sider.

kunstkritikk.no – livets rett eller nedleggelse? var spørsmålet på Norsk kritikerlags Kritikersalong om evalueringsrapporten av kunstkritikk.no. Erling Moestue Bugge rapporterer på kritikerlagets sider.

I panelet satt Sigrid Røyseng som har skrevet en evalueringsrapport om nettstedet, kunstkritiker Øystein Hauge fra Bergens tidende og redaktør Ketil Nergaard. Røyseng presenterte hovedpunkter og problemstillinger i evalueringen og diskusjonen dreide seg rundt hennes hovedpoenger: den geografiske fordelingen av skribentene, og det hun beskriver som en «elitær» måte å skrive og tenke kunstkritikk på.

Les mer her >>

Comments (14)