Råkjør i kunstutvalget

Kunstkonsulentene i den splittede komiteen for Christian Frederik-monumentet sier Lars Roar Langslet kom til møtebordet med navngitte kunstnere på blokka.

Stortinget med Eidsvolls plass. Foto: Wikimedia Commons.
Stortinget med Eidsvolls plass. Foto: Wikimedia Commons.

Kunstkritikk og andre medier bragte denne uken nyheten om at samtlige tre faglige konsulenter for det planlagte monumentet over Norges første konge i moderne tid, Christian Frederik, har trukket seg i protest. Saken er siden fulgt opp i en rekke medier. I NRKs Aktuelt onsdag kveld møttes tre av de stridende utvalgsmedlemmene til debatt: Lars Roar Langslet, Olga Schmedling og Per Hess. Samme dag kom Langslet i Dagens Næringsliv til orde med harde skyts mot de tre konsulentene Schmedling, Hess og Kari J. Brandtzæg, som han mener er «uegnet til å bedømme dette». – Det var et helvete. Jeg har aldri vært så forarget i noen komité, uttaler den tidligere ministeren.

I Dagsavisens dobbeloppslag i går sier Gisle Harr i Billedhuggerforeningen seg enig med konsulent Brandtzæg i at tolkningen av monumentet burde være mer åpen.

– Slik kan man få utformet monumenter som er mer interessante enn bronsestatuer av gamle menn. Når det kommer til offentlig kunst burde man generelt være mer opptatt av variasjon i utrykket, sier Harr til avisen.

Olga Schmedling. Foto: KHiO.
Olga Schmedling. Foto: KHiO.

Utvalgsleder Olga Schmedling sier i dag til Kunstkritikk at Lars Roar Langslet kom til det første utvalgsmøtet med klare formeninger om hvordan minnesmerket skulle utformes, og om hvilke kunstnere som ville egne seg for oppdraget.

– På bordet la han navnene på fire figurative kunstnere. Han lot til å ha en klart bilde av hvordan monumentet han har ivret for siden 1999 skulle være, sier Schmedling. Riktignok la Langslet bort tanken om at disse fire var de eneste som kunne lage et egnet minnesmerke i løpet av komitémøtet, og representantene ble enige om at man skulle utlyse en åpen, internasjonal idékonkurranse. Langslet skal imidlertid ha uttalt at «jeg vet akkurat hvordan det skal se ut – jeg vet bare ikke hvordan jeg skal utføre det».

Under dette møtet skal kunstkonsulentene også for første gang ha blitt presentert for Presidentskapets vedtak om at monumentet skulle være «i form av en statue, og plasseres midt på Eidsvolls plass». Et slikt vedtak innsnevrer kunstkonsulentenes mandat betraktelig, og dette førte til ytterligere kontroverser.

Arbeidet knyttet seg i følge KOROs egne dokumenter til utlysning, juryering og gjennomføringsansvar for et «monument over Christian Frederik og hans innsats i prosessen som førte til Eidsvollsforsamlingen og Grunnloven i 1814». Det var med andre ord ingen ting i ordlyden som tilsa at monumentet ene og alene var ensbetydende med en statue av Christian Frederik, og de tre konsulentene var forespeilet at utvalget skulle jobbe med monument i vid forstand, ikke en portrettstatue.

Til utvalgets andre møte foreslo de politisk oppnevnte medlemmene Per-Kristian Foss og Langslet at betegnelsen «statue» skulle føyes til «monument», mens kunstkonsulentene ville holde fast ved «monument» ettersom denne betegnelsen pr. definisjon omfatter kunstverk på offentlig plass, samtidig som det på ingen måte ekskluderer statuer. I en mail som i etterkant ble sendt til Foss, argumenterte de med at det var «avgjørende å ikke begrense oppdraget, men å favne så mange kunstnere som mulig og et så mangfoldig materiale som mulig». For Schmedling og de to andre konsulentene var det viktig å få en mest mulig åpen og demokratisk prosess. Slik Schmedling så det, burde ikke utvalget legge sterke begrensninger allerede i utgangspunktet, men åpne for at flest mulige interesserte kunstnere kunne delta i konkurransen, og dermed bidra med forskjellig tolkninger av oppdraget.

Schmedling, som har skrevet doktorgrad om monumentets rolle fra begynnelsen av 1800-tallet til i dag, fremholder at hun hadde håpet at utvalgsarbeidet kunne bli en gjensidig læringsprosess. I stedet, sier hun, ble kunstkonsulentene møtt med beskyldninger om å representere et elitistisk kunstsyn. Dette ble dokumentert også i Aktuelt-debatten på NRK.  

– Hele prosessen stinker politikk, uttaler Schmedling til Kunstkritikk, og sikter til det politiske spillet hun mener har foregått utenfor komiteen – at Langslet og Foss har brukt sitt politiske nettverk for å endre oppdragets form. Ifølge Schmedling var det Langslet som ba om å få et møte med kulturministeren, og som fikk Hadia Tajik til å gå med på å presisere at oppdraget gjaldt «en figurativ statue i tradisjonell forstand», noe Schmedling karakteriserer som hårreisende. Hun trekker paralleller til saken der Gudmund Hernes, Arbeiderpartiets kunnskapsminister tidlig på 90-tallet, krevde at det ble opprettet et professorat i figurativ kunst ved Kunstakademiet i Oslo. Schmedling satt den gangen i komiteen som skulle velge ny professor.  

Kunstkritikk kommer tilbake med mer.

Denne artikkelen ble sist rettet 26.02.2013 kl 15.30.

Comments (6)