Nytt visningssted for kunst på Tjuvholmen

Den 26. mai åpnet Galleri Tjuvstart i et stort, luftig og halvferdig lokale på Tjuvholmen.

Den 26. mai åpnet Galleri Tjuvstart i et stort, luftig og halvferdig lokale på Tjuvholmen. I følge kunstner og ildsjel Marius Hauge er stedet ment «å være nettopp en tjuvstart. Galleriet smetter inn mellom Tjuvholmens etablerte børs og den kommende katedral som A-F museet jo snart vil være», det er også ment som et «kunststunt» som vil vise at kunsten har rike vekstvilkår utenfor en tiltagende profesjonalisme og kynisme i kunstverdenen.

Selv kaller han seg en «kunstamatør» og har med beskjedne midler lånt lokalet så lenge det ikke blir solgt eller leid til pengeflyttere og eiendomsforvalterne som okkuperer området for øvrig.

«Galleriet vil slippe til og fange opp kunst som faller utenfor etablerte kanaler, kanskje har kunstneren vært beskjeden eller bare ikke har orket å henge med på bransjens råkjør. At man ikke er på listen i de største galleriene har ikke nødvendigvis noe med kvalitet å gjøre. Her er det takhøyde og i denne utstillingen fokuserer jeg på kvalitet, tradisjon og bredde.»

En av utstillerne, fotograf og undergrunnslegenden Harald Medbøe, sier det slik: «Marius kaller seg amatør, men for meg er det en hedersbetegnelse, det betyr at man jobber fra hjertet». Medbøe viser en rekke bilder fra reiser i Romania, bilder som beskriver romanikulturens verdighet. «Romanikongen har invitert meg ned i sommer og da skal jeg vise romanikulturen for vanlige rumenere. Rumenere har blitt opplært til å tro at Romanifolket er undermennesker og slaver, dette vil jeg gjøre noe med.»

Hauge har engasjert seg ytterligere i marginaliserte deler av norsk kultur. I Gamvik kommune har han etablert et kunstsenter som ønsker å fange inn kunstneriske impulser i den nordligste landsdelen.

Øvrige utstillere i galleriet er Odd Tandberg, en av de ledende modernistene i norsk kunst på 50- og 60-tallet, Camilla Dahl, Ulf Valde Jensen og britiske Sandor Camille Szenassy, foruten skulptur av Marius Hauge.

Marius Hauge og Odd Tandberg i samtale
Harald Medbøe
Harald Medbøe
Sandor Camille Szenassy
Camilla Dahl
Camilla Dahl
Ulf Valde Jensen
Marius Hauge
Marius Hauge
Fra åpningen

Leserinnlegg