Munch-museet i Hagens hender

Kulturminister Hadia Tajik lover statlig bidrag til nytt Munch-museum og legger dermed spørsmålet om beliggenhet i Carl I. Hagens hender. Men Hagen avventer en eventuell omorganisering.

Edvard Munch, 1921. Foto: Anders Beer Wilse/Norsk Folkemuseum.
Edvard Munch, 1921. Foto: Anders Beer Wilse/Norsk Folkemuseum.

Dagbladet kunne i dag fortelle at kulturminister Hadia Tajik lover statlig støtte til Munch-museet dersom politikerne i Oslo kan enes om beliggenheten. Det er uvanlig at Kulturdepartementet lover en slik støtte før de har fått inn en formell søknad. Like oppsiktsvekkende er det at Tajik med dette bryter en femti år gammel sedvane som tilsier at Oslo kommune har eneansvar for sine kunstsamlinger.

Idéen om et spleiselag med staten ble fremmet i januar i år som et privat forslag fra Carl I. Hagen, Fremskrittspartiets gruppeleder i bystyret i Oslo. Tajiks lovnad om støtte er dermed en seier for Hagen.

Etter valget i 2011 bidro Hagen til å velte det sittende byrådets planer om å bygge nytt Munch-museum i Bjørvika. I denne saken allierte Hagen seg med Tajiks lokale parti, Arbeiderpartiet. Det fortsatt sittende byrådet, bestående av Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre har gjentatte ganger etter dette relansert bygget, kalt «Lambda».

Når Tajik nå lover statlig støtte til Munch-museet kan det se ut som om hun bygger videre på alliansen mellom Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet. Men hun gir samtidig Carl I. Hagen et trumfkort. Dersom Hagen skulle ønske å legge Munch-museet til Bjørvika så kan han nå gjøre det og sende en del av regningen til Staten. Han vil også fremstå som den som fikk gjennomført vedtaket og redusert regningen for Oslo med hundrevis av millioner. Dermed vil han oppnå ytterligere en seier og påføre Oslo Arbeiderparti et betydelig tap. I så fall vil konklusjonen bli at Tajik har bidratt til å undergrave sitt eget lokalparti. Hun vil dermed miste noe av den politiske gevinsten hun har sett for seg.

Men Carl I. Hagen ser ikke ut til å lande på denne konklusjonen, i hvertfall ikke foreløpig. På tross av utlovet statlig støtte mener Hagen Lambda er for dyrt. Hagen vil bruke maksimalt 2,7 milliarder på både Munch-museet og nytt hovedbibliotek i Oslo. I forrige uke vedtok bystyret å bruke 2,6 milliarder på biblioteket. Dermed er det bare 100 millioner kroner igjen i Hagens regnestykke. Et nytt Munch-museum er estimert til rundt 1,7 milliarder kroner, uansett hvor det bygges. Det betyr at staten må inn med brorparten av byggeseummen, og det er ganske sikkert uaktuelt. Tajik ser nok heller for seg en lik deling av byggesummen.

Carl I. Hagen ønsker også å omorganisere Munch-museet, og skille det ut som en stiftelse. I denne stiftelsen vil han ha med private, i tillegg til staten og kommunen.

En slik ny stiftelse kan i følge Hagen også komme opp med helt nye forslag til lokalisering av museet, i tillegg til dagens tre konkurrerende alternativer: Tøyen, Bjørvika og – Hagens private forslag – Nasjonalgalleriet. Dette sier Carl I. Hagen til NRK Kulturnytt i dag.

Lambda i Bjørvika, et av forslagene til nytt Munch-museum. Operaen til høyre. Illustrasjon: Mir/Herreros Arquitectos.
Lambda i Bjørvika, et av forslagene til nytt Munch-museum. Operaen til høyre. Illustrasjon: Mir/Herreros Arquitectos.

Dermed er det to mulig scenarioer som nå åpner seg. Det første er at det sittende byrådet kan lokke Carl I. Hagen over i Lambda-leieren. Det blir i hvertfall adskillig billigere for Oslo kommune nå som staten sier seg villig til å være med å spleise og kanskje har byrådet noe de kan tilby Hagen i bytte. Dette vil åpenbart være den løsningen som gir raskest avklaring.

Det andre scenarioet innebærer at det må avklares om det er flertall i bystyret for å skille ut Munch-museet som en stiftelse. Dernest kan denne stiftelsen – i dialog med Oslo bystyre – ta for seg lokaliseringsdebatten. Hvordan denne maktbalansen vil bli er imidlertid usikkert, men at kommunen må ha hånden på rattet i en eventuell stiftelse er hevet over tvil. Uten en slik relasjon vil jo den statlige støtten falle bort.

Dette kan som alle skjønner bli en langdryg prosess. Det er nå helt opp til Carl I. Hagen hvordan den vil bli framover. I mellomtiden må han imidlertid belage seg på at Oslo kommune må bruke mer enn 100 millioner kroner på nytt Munch-museum. Om han da ikke ønsker å utsette byggingen av et nytt hovedbibliotek for å få råd til et nytt Munch-museum. Det ville i så fall gjøre farsen i Oslos kulturpolitikk komplett.

Leserinnlegg