Hvor er oljen i kunsten?

Direktør ved Stavanger kunstmuseum, Hanne Beate Ueland, mener det lages påfallende lite kunst om olje. Et nystartet prosjekt skal bøte på dette.

Stavanger kunstmuseum. Foto: Oddbjørn Erland Aarstad.

Til tross for at nesten ingen i Norge lever upåvirket av de ringvirkningene en sterk oljeindustri gir, er det lite kunst som tar for seg temaet, mener Hanne Beate Ueland, avdelingsdirektør for Stavanger kunstmuseum. I samarbeid med Anne Szefer Karlsen, kurator og professor i kuratorpraksis ved Universitet i Bergen, annonserte museet derfor nylig prosjektet Kunst og olje, hvor de vil foreta en internasjonal kartlegging av kunst som befatter seg med olje.

– Oljeindustrien er lite reflektert i kunsten, også når vi ser på kunsten i museets samling er det relativt lite som kommenterer eller tematiserer den delen av vårt samfunn. Jeg er ute etter kunstverk som reflekterer over våre opplevelser med oljen, enten det er på et menneskelig eller et samfunnsmessig plan, sier Ueland.

Szefer Karlsen, som er kurator for prosjektet sammen med Helga Nyman fra Stavanger kunstmuseum, har studert sammenhengen mellom olje og kunst i flere år, og sier at tiden er inne for et prosjekt som ser på oljens virkning på livene våre uten å moralisere. Heller enn å sammenligne oss med land som Sverige og Danmark, vil hun se til oljenasjoner som Iran, Saudi Arabia, Nigeria, Venezuela og Qatar.

– Selv om oljeindustrien ikke er like synlig i sin tilstedeværelse i Norge fordi den er offshore, er det for eksempel en vedvarende situasjon i norsk politikk at oljen har makt. Det har den også i andre oljestater, og dette fører til at det finnes opplevelser vi deler på tvers av nasjonale grenser. Jeg er interessert i hvordan oljen påvirker omstendighetene for våre liv og våre opplevelser, og mener at kunsten kan bidra med å avbilde de mer emosjonelle sidene ved det å bo i en oljestat.

Ueland og Szefer Karlsen er interessert i å engasjere et internasjonalt miljø innenfor kunst og humaniora, og oppfordrer andre til å melde seg på diskusjonen.

– Nå er vi i begynnelsen av prosessen, og har laget et rammeverk for å fange opp andres interesse i problemstillingen. Vi ønsker en tverrfaglig og åpen dialog, hvor vi sammen kan nøste litt i opplevelsene av oljen, sier Szefer Karlsen.

Det første offentlige nedslaget er et seminar i november 2020. Til dette har de nå sendt ut enåpen utlysning for bidragmed frist i mars. Seminaret skal danne grunnlag for en utstilling høsten 2021.

Comments (2)