Kunstnerboliger kan bli realitet

Byrådet i Oslo vil skape en ny sosial boligpolitikk og trekker frem Unge Kunstneres Samfunds’ forslag til kunstnerboliger som et mulig pilotprosjekt.

UKS Kunstnerbolig. Illustrasjon: Fragment.

Mandag forrige uke presenterte byrådet i Oslo kommune et forslag til en ny, sosial boligpolitikk. Målet er å skape en «tredje boligsektor», for folk som i dag av forskjellige grunner ikke har råd til å kjøpe egen bolig. I første omgang skal byrådet sette i gang fem pilotprosjekter. Rapporten Kunnskapsgrunnlag for en kommunal boligpolitikk, som ble lagt frem samme dag,diskuterer mulige pilotprosjekter. Ett av dem er Unge Kunstnere Samfunds forslag om å bygge kunstnerboliger på Hasle, utarbeidet i samarbeid med arkitektkontoret Fragment.

I forslaget legger UKS opp til at kommunen fester bort en tomt på Haslevangen 39. Rasmus Reinvang (MDG), sekretær til byråden for byutvikling, sier byrådet generelt sett er positivt innstilt til prosjektet. Han mener det er et problem at kunstnere skyves lenger ut fra Oslo by på grunn av eiendomspriser. Men først skal tomten på Hasle tjene som midlertidig brannstasjon.

Hvor sannsynlig er det at piloten til UKS blir gjennomført?

– De har laget et spennende konsept, men det er bare ett av veldig mange innspill vi har fått til pilotprosjekter. Vi har hatt møter med UKS tidligere om tomten på Hasle, som de synes ser spennende ut. Det syntes vi også. Men nylig har det vist det seg at den tomta må brukes til en midlertidig brannstasjon, som del av kabalen med å flytte brannstasjonen i regjeringskvartalet. Så den tomta vil være bundet opp i hvert fall de neste fem årene.

Hva gjør dette prosjektet egnet til en pilot?

– UKS hadde laget et mulighetsstudie som så på forskjellige typer rimelige leieleiligheter for en bestemt lavinntekstgruppe – altså kunstnere. Her var det produksjonslokaler og fellesarealer, som gjør at man trenger mindre boareal og kan få ned kostnader. Det er grep som er spennende og bra, og som vi tar med oss videre i arbeidet med å utrede pilotprosjekter, sier Reinvang.

Planlegger for fremtidens kunstere

Ida Madsen Følling som, sammen med Ina Hagen, midlertidig overtar styrevervet i UKS når Ruben Steinum nå går av, gleder seg over at kunstnerboligene omtales som en mulig pilot i rapporten, og håper kommunen raskest mulig vil realisere planene.

Tomten på Hasle skal brukes til en midlertidig brannstasjon, kan dere se for dere andre tomter for kunstnerboligene?

– UKS planlegger alternative løp, men tomten på Hasle vil forbli sentral for oss. Vi skjønner at kommunen har ulike hensyn å balansere, men er svært optimistiske på at vi her tilbyr en løsning de ikke vil la gå fra seg, sier Madsen Følling.

Avtroppende styreleder i UKS, Ruben Steinum, mener kunstnerboligene både svarer på utfordringene med boligmarkedet i Oslo, og situasjonen byrådets Kunstplan beskrev tidligere i vinter, da tilgang på atelier og produksjonslokaler ble omtalt som prekær.

– Dette er uten tvil ett av de mest presise og konkrete forslagene til tiltak som svarer på den prekære og veldokumenterte situasjonen for kunstnere i Oslo, som preges av mangel på lokaler og et stort behov for langsiktighet og stabilitet i den kulturelle infrastrukturen, sier Steinum.

Steinum ser kunstnerboliger som et viktig grep for å gjøre kunstneryrket tilgjengelig for alle. – Disse tingene realiseres ikke over natta. Poenget er å legge strukturelle tiltak til grunn nå som kan skape en situasjon i fremtiden hvor det ikke er sosial og økonomisk bakgrunn som avgjør hvem som kan bli kunstnere.

Etter planen skal kunstnerboligene på Hovin huse 44 kunstnere, og gi tilgang til atelierer fellesområder og -lager. For å kunne søke om disse boligene må man være medlem i UKS, være en aktiv kunstner, og ikke allerede eie en bolig. Prosjektet differensierer mellom ulike leiligheter og leiekontrakter, fra mindre boliger for nyetablerte, med kontrakter på fem år, til mer etablerte kunstnere og familier, med større leiligheter til 20 års kontrakter. Boligene skal ikke generere profitt, men når byggelånet er nedbetalt håper Steinum at leieinntektene deretter kan brukes til å etablere lignende boliger og infrastruktur for kunstnere ellers i landet.

UKS Kunstnerbolig. Illustrasjon: Fragment.

Leserinnlegg