Kunstkritikk samarbeider med Morgenbladet

– Morgenbladet Kunstkritikk vil gi norsk kunstliv en ny dimensjon. Det sier redaktør Anna B. Jenssen i Morgenbladet om et nytt bilag som lanseres i februar.

Ansvarlig redaktør for Kunstkritikk, Jonas Ekeberg og ansvarlig redaktør for Morgenbladet, Anna B. Jensen. Foto: Christina Ulriksen.
Ansvarlig redaktør for Kunstkritikk, Jonas Ekeberg og ansvarlig redaktør for Morgenbladet, Anna B. Jensen. Foto: Christina Ulriksen.

Den norske ukeavisen Morgenbladet og nettidsskriftet Kunstkritikk skal samarbeide om en ny publikasjon som ifølge en pressemelding skal «samle og utdype den norske kunstsamtalen». Navnet på den nye publikasjonen blir Morgenbladet Kunstkritikk, og den vil komme som bilag til avisen tre ganger i året. Første utgave kommer 5. februar.

– Vi er veldig glade for å kunne samarbeide med Kunstkritikk. Morgenbladet har bred og sterk dekning på de fleste kulturområder og med dette prosjektet legger vi ekstra vekt på kunstjournalistikken. Vi har tro på at Morgenbladet Kunstkritikk vil tilføre norsk kunstliv en ny dimensjon, sier Anna B. Jenssen, ansvarlig redaktør i Morgenbladet.

Jonas Ekeberg, ansvarlig redaktør for Kunstkritikk, ser frem til å samarbeide med ukeavisen Morgenbladet. Han forteller at bilaget vil bli sesongbasert, med en utgave for hver utstillingssesong: vår, sommer og høst. Kritikk og kommentarjournalistikk vil bli supplert med portrettintervjuer, reportasjer og essays.

– Morgenbladet Kunstkritikk vil presentere et kresent og kritisk blikk på kunsten i dag, både nasjonalt, nordisk og internasjonalt. Målet er å bryte ned skillet mellom samtidskunsten og en bredere offentlighet, sier Ekeberg.

Hvordan vil du beskrive dette skillet?

– Det finnes et enormt potensial i samtidskunsten som ofte banaliseres i et allment ordskifte. Samtidig må vi nok innse at vi som representerer kunstmiljøet noen ganger har en tendens til å rette oss mot våre egne. Morgenbladet Kunstkritikk skal bli stedet der kritikken kommer ut i dagslyset, forhåpentligvis uten å sprekke.

Hva ønsker Kunstkritikk å få ut av samarbeidet?

– Ved å samarbeide med Morgenbladet når vi flere lesere. Men vi når også en mer sammensatt lesergruppe, fra akademia, politikken og andre deler av kulturfeltet. Vårt mål er å utvikle kritikken og kunstjournalistikken, og vi mener det gjøres best i møte med en bred og sammensatt offentlighet. En slik større, kritisk offentlighet ser vi at Morgenbladet er i ferd med å utvikle i Norge. I neste omgang håper vi selvsagt at Morgenbladets lesere vil følge Kunstkritikks daglige oppdateringer på nett.

Hvordan vil Morgenbladet Kunstkritikk skille seg fra det Kunstkritikk publiserer på nett?

– Det nye bilaget er et ledd i en større strategi som handler om å gjøre Kunstkritikk litt mer tilgjengelig, uten at dette går på bekostning av det faglige nivået. Det innebærer at Morgenbladet Kunstkritikk og Kunstkritikk vil stå for den samme kunstjournalistikken, og at Kunstkritikks nordiske satsning også vil bli en del av samarbeidet. Bilaget vil selvfølgelig ha en annen rytme, og noen av artiklene vil nødvendigvis bli kortere. Men rent journalistisk vil Kunstkritikk på nett og papir være to sider av samme sak.

Hvordan vil det påvirke Kunstkritikks nordiske profil?

– Det er et ledd i en dobbel strategi. Kunstkritikk ønsker å bli sterkere i Norge, for i neste omgang å kunne vokse i Norden og internasjonalt. Med base i Norden vil vi i 2016 styrke vår dekning av det internasjonale kunstfeltet, med hovedvekt på Europa. Vi vil også oversette stadig flere saker til engelsk. Dette er på nett. I Morgenbladet Kunstkritikk vil vi ha hovedvekt på Norge, men vi vil også der ha en nordisk profil.

Er det ikke bakstreversk av et nettidsskrift å satse på papir?

– De fleste papiraviser synker i opplag, men noen øker, deriblant Morgenbladet. For Kunstkritikk er dette en mulighet til å komme nærmere det offentlige ordskiftet. Det er også en mulighet til å utvikle vår journalistikk, noe som i neste omgang vil styrke oss på nettet. Kunstkritikk er fortsatt først og fremst et nettidsskrift, men vi tror både leserne og kunstfeltet vil ha glede av at det finnes en slik sesongbasert satsning også på papir.

Leserinnlegg